Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Trettondagstiden

Trettondagstiden

loppiainenPå Trettondagen berättar bibeltexterna om stjärntydarna från österlandet som hämtade gåvor till Jesusbarnet.
På Trettondag är färgen i kyrkan vit. Ord som har blå färd och finns i bibeltexten innehåller en förklara de länk. Klicka på ordet om  du vill veta mera.

Trettondag
1 söndagen efter trettondag
2 söndagen efter trettondag
3 söndagen efter trettondag
4 söndagen efter trettondag

Trettondag

1. årgången

Matteus 2:1-12
Vid den tiden då Jesus föddes, tändes en klar stjärna på himlen. Människorna undrade vad den klara stjärnan kunde betyda.

I ett land långt i öster bodde visa män som forskade om stjärnhimlen.
De visste ved den nya stjärnan betydde: En stor kung hade fötts.

De vise männen gav sig iväg för att leta efter kungen.
Stjärnan visade dem vägen. De kom till Jerusalem.
I Jerusalem gick de till kung Herodes.
De frågade av Herodes: ”Var är den nyfödde kungen? Vi har sett hans stjärna på vägen hit. Vi har kommit för att hylla honom.”

Herodes blev rädd.
Han trodde att den nye kungen skulle ta makten ifrån honom.

Herodes kallade till sig de judiska prästerna och lärarna.
Han frågade dem var Messias skulle födas.
De svarade: ”Profeterna har sagt att det är i Betlehem.”

Herodes kallade till sig de vise männen utan att någon annan fick veta om det.
Han frågade dem när stjärnan hade tänts. Sedan skickade han iväg de vise männen till Betlehem.
Herodes sa till dem att de skulle ta reda på allt som hänt och att de skulle tala om för honom när de hade funnit barnet. Han sade att han själv också ville knäböja för kungen.

De vise männen gav sig iväg. Stjärnan visade vägen för dem.
När stjärnan stannade ovanför det stället där barnet fanns blev de vise männen glada.

De gick in i huset. De såg Jesus-barnet och hans mor Maria. De förstod att Jesus var den nye kungen, den som skulle rädda och frälsa människorna.
De vise männen böjde knä för Jesus-barnet.
De gav dyra gåvor till honom: guld och salvor som doftade gott.

I en dröm varnade Gud de vise männen.
Gud förbjöd dem att vända tillbaka till Herodes.
De vise männen lydde.
De tog en annan väg hem till sitt eget land.

2. årgången

Matteus 2:1-12 (se 1. årgången)

3. årgången

Mika 4:1-4

Den dagen kommer, då det berg som Guds tempel är byggt på, skall stå stadigt, och vara det högsta berget. Folk skall komma dit och de skall säga: ”Nu skall vi gå upp till Guds berg. Vi går till Jakobs Guds tempel. Gud skall lära oss sina vägar. Vi vill följa hans stigar.” Från Sion skall man predika Guds lag. Från Jerusalem, skall man predika Guds ord. Gud skall döma mellan alla folk. Gud dömer rättvist bland mäktiga folk som bor långt borta. De skall smida sina svärd till plogar och sina spjut till vingärdsknivar. Folken skall inte längre hota varandra med  svärd och aldrig mera övas i att kriga. Varje människa skall  sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Ingen skall hota  honom. Gud, Sebaot har talat.

 

1 Timotheusbrevet 3:16

Vår religions hemlighet är stor. Jesus uppenbarades som en jordisk varelse. Han gjordes rättfärdig som en andlig varelse. Änglarna såg honom. De andra folken hörde  att man predikade om Jesus. Han fick världen att tro på honom. Han blev upptagen till himlen.

Matteus 2:1-12 (se 1. årgången)

 

1 söndagen efter trettondag

1 årgången

Matteus 3:13-17

Johannes Döparen predikade och döpte människor i Jordanfloden. Jesus kom från Galileen till Johannes som var vid Jordanfloden. Jesus ville döpas av Johannes. Men Johannes försökte hindra honom. Han sade: Jag borde döpas av dig, men du kommer hit och vill bli döpt av mig. Jesus svarade: Gör det för att Guds vilja skall ske. Då gjorde Johannes det. När Jesus blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och en duva kom ner från himlen. Det var Guds heliga Ande. Den sänkte sig ner över Jesus. En röst hördes från himlen. Den sade: Jesus är min älskade son. Jag har utvalt honom.

Jesaja 61:1-3

Jag är fylld av Guds ande, för Gud har smort mig.
Gud har sänt mig att berätta ett glatt budskap för dem som är sorgsna.
Han vill bota modlösheten.
Jag skall berätta om frihet för dem som är fångar,
Om befrielser för dem som är bundna.
Jag skall berätta om ett år av nåd
Och en dag av hämnd från Gud.
Jag skall trösta alla dem som sörjer.
Alla i Jerusalem som sörjer, skall få en prydnad på huvudet i stället för aska.
De skall gå glädjens olja i ställer för sorgkläder.
De skall sjunga lovsånger och inte vara modlösa.
De skall kallas ”rättfärdighetens träd” som Gud planterat för att visa att han är god.

3. årgången

1 Mosebok 9:12–16

Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.”

 

2 söndagen efter trettondag

1. årgången

Johannes 2:1-11

På den tredje dagen hölls ett bröllop i byn Kana i Galiléen. Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Jesu mor sade till Jesus: De har inget vin. Jesus svarade: Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit ännu. Jesu mor sade till tjänarna vid festen: Gör det som Jesus ber er göra.
Sex kärl, som användes för vatten till judarnas reningsbad. Stod där. I varje kärl rymdes 100 liter vatten.
Jesus sade: Fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem så de blev alldeles fulla. Efter det sade Jesus: Ta vatten och ge till bröllopsvärden. De gjorde så. Värden smakade på vattnet, som hade blivit vin. Tjänarna visste varifrån vattnet var taget, men det visste inte bröllopsvärden. Han ropade på brudgummen och sade: Alla andra bjuder först på det goda vinet och senare på de sämre vinet, när bröllopsgästerna börjar bli berusade. Du har sparat det goda vinet till sist.
På det viset gjorde Jesus sitt första under. Han gjorde det i Kana i Galiléen.

 

3 söndagen efter Trettondag 

2. årgången

Johannes 4:39–42

Många samarier från staden Sykar hade börjat tro på Jesus genom en kvinnas ord. Hon sade: ”Jesus har berättat för mig om allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom, bad de honom stanna hos dem. Han stannade i staden två dagar. Många andra började tro på Jesus när de hörde vad han sade. De sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre det som du berättat oss, som får oss att tro på Jesus. Vi har själva hört att han är världens frälsare.”

 

4 s e trettondag 

 

2 årgången

Matteus 14:22–33

Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Han själv skickade hem folket som följt honom. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget. Där fick han vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom Jesus till båten. Han gick på sjön. När lärjungarna fick se Jesus blev de rädda. De trodde det var ett spöke. De skrek av rädsla. Men Jesus talade genast till dem. Han sade: ”Var lugna, det är jag. Var inte rädda.” Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så be mig komma till dig på vattnet.” Jesus svarade honom: ”Kom!”  Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: ”Herre hjälp mig!” Jesus sträckte genast ut handen och tog i honom. Jesus sade: ”Du har en svag tro. Varför tvivlar du?” Jesus och Petrus steg i båten . Vinden slutade blåsa. De som var i båten kastade sig ner inför honom. De sade: ”Du måste vara Guds son.”

 

Information om kakor
Top