Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Domsöndagen

Domsöndagen

tuomiosunnuntai

Domsöndagen

 

Mal. 4:1-2

Gud säger: Den dagen kommer som brinner som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som gör illa, bli som gräs. Dagen skall bränna upp dem. Varken rot eller gren blir kvar. Men för er som ärar mig, skall solen gå upp. Solens sken ger er skydd. Då blir ni fria, som kalvar som slipper ut ur sin inhägnad.

Matt. 25:31-46

Jesus sade till sina lärjungar:
”När jag, som kallas Människosonen, kommer tillbaka till jorden tillsammans med alla änglar, skall jag sätta mig på en fin tron. Alla folk skall samlas inför tronen. Jag skall skilja människorna från varandra, som en fåraherde skiljer fåren och getterna från varandra. Jag skall ställa fåren till höger och getterna till väster. Sedan skall jag säga till dem som står till höger: ’Kom in, ni som fått Guds välsignelse. Ta emot det rike, som har funnits för er skull sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav kläder till mig. Jag var sjuk och ni skötte mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de goda människorna att fråga: ’När såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Då skall jag svara dem: ’Det som ni har gjort mot någon av de minsta, som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.’
Sedan skall jag säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig. Ni är förbannade. Ni skall kastas i en eld som aldrig slocknar. Där brinner djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig ingen mat. Jag var törstig och ni gav mig ingenting att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken men ni gav inga kläder till mig. Jag var sjuk och i fängelse och ni besökte inte mig.’ Då kommer också de att fråga: ’När skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken. När skulle vi ha sett dig sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall jag svara dem: ’Det som ni inte har gjort för någon av de minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall lida evigt straff, medan de goda skall få ett evigt liv.”

 

Alternativ predikotext

Matt. 13:47-50

Jesus sade:
”Med himlen är det som när man kastar ut ett fisknät i sjön. Man får alla sorters fisk i nätet. När det r fult drar man upp det på stranden. Man sätter sig ner. Man samlar in den goda fisken i korgar. Den dåliga fisken kastar man bort. Så skall det bli vid världens slut. Guds änglar skall då skilja de onda människorna från de goda. De onda människorna skall de kasta i en brinnande ugn. Där skall man gråta och gnissla tänder.”

1 Kor. 15:22-28

Vi är alla dödliga, men genom Jesusfår vi nytt liv. Men först kommer Jesus och efter honom, när han kommer tillbaka till jorden, får de liv, som är Guds barn. Sedan kommer slutet. Då överlämnar Jesus sitt rike till Gud. Då är varje rike kuvat. Varje makt och varje kraft har förlorat sin styrka. Jesus skall härska tills han har besegrat alla sina fiender. Den sista fienden som besegras, är döden. För Jesus har besegrat allting. När det heter att han jar besegrat allting, så gäller det inte Gud. För Gud är den som låter Jesus besegra allt. Men när Jesus har besegrat allting, så skall han ge Gud makten. Så blir Gud allt, överallt.

Dagens bön

Jesus, vår Herre.
Inför dig skall vi alla samlas.
Hjälp oss att leva som du vill att vi skall leva.
Vi vill höra befriande ord av dig.
Vi vil leva i evighet hos dig.
Vi ber om Guds välsignelse.

Amen

Information om kakor
Top