Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://lattlast.evl.fi/ och har upprättats / uppdaterats 10.03.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter)

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer bilder som har bristfälliga alt-texter eller helt saknar alt-text.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Otillräcklig färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  De platser på sidan där vit text visas på grön bakgrund uppfyller inte minimikraven på kontrast.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Möjlig att uppfatta: Länkar som bara känns igen på färg

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  I texten på webbplatsen förekommer länkar som endast känns igen på avvikande färg och kontrasten mellan länkens färg och den övriga texten är inte tillräcklig.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färger
 • Hanterbar: Länkar som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer länkar (främst i form av bilder som öppnas i ny flik när man klickar på dem) som saknar beskrivande text.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Länktexter

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer att samma länktext används för länkar som leder till olika mål (till exempel länken till en sida i navigeringsmenyn och en länk i texten på sidan ifråga).

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Element som inte fokuseras vid tangentbordsnavigering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Element på webbplatsen, till exempel länkarna i navigeringsmenyn, blir inte markerade när de fokuseras med tangentbordsnavigering.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Information om kakor
Top