Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Jul

Jul

maria jeesusTill jultiden hör julafton, juldagen, nyårsdagen och trettondagen.
Vid jultiden berättas om Jesu födelse, alltså om att Gud blir människa. På trettondagen berättas om de vise männen som kom från ett främmande land långt borta med gåvor till Jesus.
Färgen för jul i kyrkan är vit. De ord i bibletexten som har blå färg har en förklarande länk. Klicka så får du veta mera.

Julaftonen
Juldagen
Julannandagen
Menlösa barns dag
Nyårsdagen

Julaftonen

Lukasevangeliet 2:1-14
Kejsar Augustus i Rom, befallde att hela världen skulle betala skatt. Alla gick då till sin släkts hemstad. Josef kom från Davids släkt. Därför gick Josef och Maria från Nasaret till Betlehem. Maria väntade barn. När Josef och Maria var i Betlehem blev det dags för henne att föda. Hon födde sitt första barn. Det var en pojke. Hon lindade honom och lade honom i en krubba för det fanns inte plats för dem inne i härbärget. I närheten var några herdar ute och vaktade sina får om natten. Plötsligt stod en ängel framför dem och Guds härlighet lyste runt dem. De blev rädda. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag har ett glatt budskap till er och till hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Betlehem. Han är Messias, Herren. Det här är tecknet för er. Ni skall hitta ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Plötsligt var där en skara änglar. De lovade Gud: Ära åt Gud som är i höjden. Och fred på jorden bland människorna som han älskar.

Dagens bön

Gode Gud. Ditt ord blev en människa. Låt ljuset från krubban i stallet, lysa i vår värld, som är mörk. Låt ljuset ge oss glädje och fred.
Välsigna jorden vi lever på. Ge oss ro i denna julnatt.
Hör oss.
Amen

Julmorgonen

Psaltaren 98: 1-4

Sjung en ny sång till Guds ära.
För Gud har gjort underbara saker.
Gud vann seger. för han har en stark hand och en helig arm.
Gud har visat att han räddar. Alla folk fick se hur han segrar.
Han har tänkt på Israels folk med godhet.
Hela jorden har sett hur Gud räddar.
Hylla Gud, hela världen.
Jubla och sjung.

 

Hebréerbrevet 1:1-6

Förr i tiden talade Gud till oss genom profeterna. Men nu, när tiden tar slut, talar Gud genom Jesus. Honom har Gud gett allting. Han har också skapat världen genom honom. Jesus utstrålar Guds härlighet. Jesus liknar Gud och hans ord är Guds ord. Jesus renar oss från vår synd. Han sitter  på Guds högra sida i himlen. Han är mycket mäktigare än änglarna. Gud har aldrig sagt om en ängel: ”Du är min Son. Jag har fött dig.” Inte heller har Gud sagt: ”Jag  skall vara hans Far. Han skall vara min Son. När Jesus fötts säger Gud: Alla änglar skall hylla Jesus.”

Juldagen

Jesaja 9:1-7
Människor som går i mörker
skall se ett klart ljus.
På de mörkaste platserna
Skall det stråla av ljus.
Gud, du ger en stor glädje.
Människorna jublar inför dig.
De är glada
som efter att man skördat.
De jublar
Som jägarna när de delar bytet.
Bördan som de bar tar du från dem
Förtryckarens piska bryter du sönder.
Soldatens stövlar och blodiga kläder
Skall brännas upp.

För ett barn har fötts
En son har getts åt oss.
Han har fått makt
Och han heter:
Underbar rådgivare,
Gudomlig hjälte,
Evig Fader,
Fredsfurste.
Hans makt är stor.
I hans rike
tar freden inte slut.

Julannandagen

Apostlagärningarna 6:8, 11-15, 7:51-60

Jesu lärjungar valde sju män
att tjäna i församlingen.
En av dem hette Stefanos.
Han var fylld av Guds kraft
och han gjorde stora under.

Några män kom i gräl med Stefanos.
Stefanos motståndare försökte få några att säga:
Vi har hört att Stefanos talar illa om Gud och om Mose.

Motståndarna grep Stefanos och förde honom inför domstolen.
Där fanns falska vittnen: De sade att han talade illa om templet och om Guds lag.
Han säger att Jesus från Nasaret skall förstöra templet
Och ändra på Mose lag.
Alla som satt i domstolen såg noga på Stefanos. De tyckte at hans ansikte såg ut som en ängels ansikte.

Stefanos sade:
Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden.
Det gjorde också era förfäder.
De dödade profeterna som berättade att den Rättfärdige Messias skulle komma.
Nu har ni förrått och mördat honom.
Ni fick Guds lag att följa,
men ni har inte följt den.

När människorna hörde detta, blev de så ursinniga att de gnisslade tänder.
Stefanos såg upp mot himlen och sade:
Jag ser himlen öppen och Jesus står på Guds högra sida

Då ropade människorna högt och höll händerna för öronen.
Alla sprang fram och grep honom och släpade honom ut från staden för att stena honom.
När människorna stenade Stefanos, bad han till Gud:
Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt:
Herre, låt dem inte stå till svars för denna synd.
Sedan dog Stefanos.

Menlösa barns dag

Matteus 2:13-21

När Jesus ännu var nyfödd hade Josef en dröm. I drömmen såg han en ängel som sade till honom: ”Herodes kommer att söka efter alla nyfödda och döda dem. Därför ska du ta barnet och hans mor med dig och fly till Egypten. Stanna där så länge Herodes lever.” Josef gjorde som ängeln hade sagt. Han steg upp och tog barnet och hans mor och for till Egypten. Där stannade de tills Herodes hade dött. Långt tidigare hade en profet förutsagt att det här skulle ske. Gud talade genom profeten som sade: ”Från Egypten har jag kallat min son.” De orden gick nu i uppfyllelse.
När Herodes upptäckte att han hade blivit lurad blev han arg. Han lät döda alla små pojkar som var under två år och bodde i Betlehem och trakten omkring. Genom det han gjorde uppfylldes det som Gud sagt genom profeten Jeremia: I staden Rama hör man rop och gråt och många klagar högt. Det är Rakel som gråter för att hon mist sina barn. Ingen kan trösta henne då barnen dött.
När Herodes hade dött hade Josef en ny dröm där han såg en ängel. Ängeln sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och far tillbaka till Israel. De som ville döda barnet är döda. Josef och hans familj åkte tillbaka till Israel.

Nyårsdagen

1. årgången

4 Mosebok 6:22-27
Gud sade till Mose: Säg till din bror Aron och hans söner. Så skall du välsigna Israels folk.
Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte mot dig och ger dig sin fred.
Gud sade: De skall nämna mitt namn över Israels folk och jag skall välsigna dem.


Lukas 2:21

När judiska pojkar var åtta dagar gamla skulle de omskäras. Så skedde också när Jesus blev åtta dagar. Han fick då namnet Jesus. Det sa den ängel som berättade för Jesu mor att hon väntade barn. Ängeln sa också att pojken skulle få namnet Jesus.

Information om kakor
Top