Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Hösten

Hösten

Under hösten har vi två festdagar i kyrkan. De är Mikaelidagen och Allhelgona. Mikaelidagen är barnens och änglarnas dag. På allhelgona minns vi alla heliga människor och våra nära som dött.

Domsöndagen är den sista söndagen i kyrkoåret. Den talar om den yttersta domen.

14 söndagen efter Pingst

15 söndagen efter Pingst

16 söndagen efter Pingst

17 söndagen efter Pingst

18 söndagen efter Pingst

19 söndagen efter Pingst

20 söndagen efter Pingst

21 söndagen efter Pingst

Reformationsdagen

Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar 

23 söndagen efter Pingst

24 söndagen efter Pingst

Uppbrottets söndag

Domsöndagen

14 söndagen efter Pingst

Matt. 5:43-48

Jesus sade till sina lärjungar: ”Ni har hört att det sägs: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger till er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er; på det viset blir ni Guds söner. Gud låter solen gå upp över onda och goda människor och han låter det regna på både  lydiga och olydiga människor. Om ni älskar dem som älskar er, förtjänar det någon belöning? Gör inte tullmännen det också? Om ni bara hälsar vänligt bara på era bröder, gör ni något speciellt då? Så gör ju hedningarna också. Var fullkomliga som Gud är fullkomlig.”

 

Luk. 10:38–42

Medan Jesus och hans lärjungar var på väg, gick Jesus in i en by. En kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster som hette Maria, som satt vi Jesus fötter och lyssnade på honom. Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Jesus, Herre,  bryr du dig inte alls om att Maria låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hon skall hjälpa till.” Jesus svarade henne: ”Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Dagens bön

Gode Gud.
När vi möter människor som lider nöd
och vi upplever att vi inte räcker till att hjälpa,
då behöver vi kraft av din kärlek.
Hjälp oss att vara goda människor.*
Lär oss att inte strunta i en människa som behöver vår hjälp.
Hör vår bön.
Amen

 

15 söndagen efter Pingst

 

Luk. 17:11-19 

Jesus vandrade mot Jerusalem och gick en väg mellan området Samarien och området Galileen. När han var på väg in i en by kom tio människor emot honom. De led av sjukdomen Spetälska. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, visa oss godhet. Då sade han: Gå och visa er för prästerna. Medan de var på väg, blev de friska. En av dem vände tillbaka när han märkte att han blivit frisk. Han prisade Gud med hög röst. Han kastade sig till marken vid Jesu fötter. Han tackade Jesus. Han var en samarier. Jesus frågade: Blev inte alla tio friska? Var är de andra nio? Är det bara den här främlingen, som har vänt tillbaka för att ge äran åt Gud? Jesus sade till mannen: Stig upp och gå. Din tro har hjälp dig.

Joh. 5:1-15

Vid en av judarnas högtider gick Jesus upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade: ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.” Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå.” Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till honom som hade blivit botad: ”Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd.” Han svarade: ”Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå.” De frågade: ”Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?” Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: ”Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.” Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk.

Dagens bön

Gud. Du har skapat oss.
Du har gett oss allt gott.
Våra liv är fulla av under
som vi oftast inte ens ser.
Befria oss från bitterhet
som döljer vår glädje och tacksamhet.
Fyll i stället våra hjärtan med glädje och sång.
Hör oss.
Amen

 

16 söndagen efter Pingst 

Matt: 6.25-34

Jesus sade: Ni behöver inte bekymra er över mat och dryck, eller över kläder. Är inte livet mera värt än maten och kroppen mera värd än kläderna. Se på fåglarna som flyger. De sår inte. De skördar inte. De samlar inte säd i lador. Men Gud ger dem mat. Är inte ni mycket mera värda än fåglarna. Vem av er kan förlänga sitt liv. Varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna som växer på ängen. De arbetar inte. De spinner inte. Men jag säger till er att inte ens kung Salomo i sina fina kläder, var så fint klädd som en av dem. Om Gud ger sådana kläder till gräset som växer i dag och bränns upp i morgon, skall han då inte ge kläder till er. Ni är svaga i er tro. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad skall vi äta, eller vad skall vi dricka? Vad skall vi klä på oss? Så säger de som inte tror på Gud. Gud vet att ni behöver allt det här. Om ni först söker Gud, och vad Gud vill, så skall Gud ge er allt det som ni behöver. Bekymra er inte för morgondagen. Den bär sina egna bekymmer. varje dag har sin egen plåga.

 

Luk. 10:38–42 (2 årgången)

Medan Jesus och hans lärjungar var på väg, gick Jesus in i en by. En kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster som hette Maria, som satt vi Jesus fötter och lyssnade på honom. Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Jesus, Herre,  bryr du dig inte alls om at Maria låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hon skall hjälpa till.” Jesus svarade henne: ”Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Dagens bön

Gode Gud.
Hjälp oss att ge av det som du har gett oss
till dem som behöver vår hjälp.
Vi litar på att du ger oss det som vi behöver.
Tack för att du också tar emot små gåvor, som vi ger.

Hör oss

Amen

 

17 söndagen efter Pingst

 

Joh. 5:19-21

Jesus sade till judarna:
”Jag säger till er: Jag kan inte göra något av egen kraft, utan bara det som jag har sett att Gud gör. Det som Gud gör, det gör jag också. Gud älskar mig och visar till mig allt vad han gör. Mycket större saker kommer Gud att visa mig. Ni kommer att bli förvånade. På samma sätt som Gud väcker döda till liv, kommer jag att väcka den jag vill, till liv.”

Luk. 7:11-16

Jesus gick till en stad som hette Nain. Jesu lärjungar följde med honom. Många människor följde också med. När de kom till stadsporten, bar man en död ut från staden. Han var enda sonen till sin mor. Hennes man var död. Många människor som bodde i staden gick med henne. När Jesus såg henne tyckte han synd om henne. Han sade: ”Gråt inte”. Sedan gick han fram till båren. Han rörde vid den. De som bar båren stannade. Jesus sade: ”Unge man, jag säger till dig: Stig upp!” Då satte sig den döde pojken upp och började tala. Jesus lämnade honom till hans mor. Alla blev förskräckta och prisade Gud. De sade:” En stor profet har kommit till oss”. De sade också: ”Gud har kommit till sitt folk”.

 

Dagens bön

Gode Gud.
Du ser hur svaga och rädda vi är.
Hjälp oss att leva och dö
Vi litar på att Jesus är nära oss.
Jesus vågade dö och segrade över döden.
Han är vårt hopp.
Hör våra böner.

Amen

18 söndagen efter Pingst

Luk. 14:1-6

En sabbat (det är judarnas helgdag), var Jesus bjuden hem till en farisé som hörde till stora rådet. Han bjöd på mat. Han granskade Jesus noggrant. Då kom det en man till huset. Han var sjuk. Han hade vatten i kroppen. Jesus frågade de laglärda och fariséerna: ”Får man bota sjuka på sabbaten? ”Men de sade ingenting. Då rörde Jesus vid mannen och han blev frisk. Sedan gick han bort. Jesus sade till de laglärda och fariséerna: ”Om någon av er har en oxe och den faller ner i en brunn, så drar han upp den, fast det är sabbat. De kunde inte svara honom.

 

 

Mark. 2:18-22 (2 årgången)

Johannes Döparens lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några till Jesus och frågade honom: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseerna, men inte dina lärjungar?” Jesus svarade dem: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta så länge som brudgummen är hos dem. Så länge som de har   brudgummen  hos sig kan de inte fasta. Men en dag tas brudgummen ifrån dem. När den dagen kommer, då kommer de att fasta. Ingen syr fast en ny tygbit på ett gammalt klädesplagg. Då sliter det nya tyget sönder det gamla plagget och det blir en ännu värre reva. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar. Då spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”

 

19 söndagen efter Pingst

 

5 Mos. 6:4-9

Mose sade:
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag talar till dig skall du minnas. Du skall lära dem åt dina barn och tala om dem när du är hemma och när du är borta, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall synas på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.

Matt. 22:34-40

Fariseerna fick höra att Jesus hade samtalat med sadukeerna. De kunde inte svara på Jesu frågor. Då beslöt fariseerna att de skulle pröva Jesus. En av dem, som kände Mose lag frågade av Jesus: ”Vilket är det viktigaste budet i lagen?” Jesus svarade till den laglärde: ”Du skall älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta, med hela din själ, och med hela ditt förstånd. Det är det första och största budet i lagen. Sedan kommer ett annat likadant bud: Du skall älska din nästa som dig själv. De här buden är de viktigaste i lagen och också  profeterna följde dem.

 

 

20 söndagen efter Pingst

Joh. 9:24–38

För andra gången kallade fariseerna till sig den man som varit blind. De sade till honom: ”Ge äran till Gud. Vi vet att den där mannen är en syndare.” Mannen som varit blind svarade: ”Jag vet inte om han är en syndare. Det som jag vet är att jag var blind och nu kan jag se.”  Fariseerna frågade honom: ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” Mannen svarade: ”Det har jag redan sagt till er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?” Då avbröt de honom och sade: ”Du är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men vi vet inte varifrån den här mannen har kommit.” Mannen svarade: ”Det är märkligt, att ni inte vet varifrån han kommer. Ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon ärar Gud och gör som Gud vill då lyssnar Gud till honom. Aldrig har man hört om att någon öppnat ögonen på en som var född som blind. Om Gud inte hade sänt den här mannen hade han inte kunnat göra någonting.” Då sade fariseerna till honom: ”Du skall inte undervisa oss för du är född helt syndig!” Sedan körde de ut honom.
Jesus fick höra att fariseerna hade kört ut honom. När han  träffade honom frågade han: ”Tror du på Guds son?”  Mannen svarade: ”Vem är han, Jesus? Jag vill tro på honom. Jesus svarade: ”Du har sett honom. Det är jag som här talar med dig.” Då sade mannen: ”Jesus, jag tror och han föll ner inför honom.

 

 

 

21 söndagen efter Pingst

Matt. 22:1-14

Jesus berättade en liknelse för lärjungarna. Han sade: ”Gud är som en kung som ordnar ett bröllop för sin son. Han skickar ut tjänare för att berätta för alla inbjudna att de kan komma till bröllopet. Men de vill inte komma. Då skickar han ut andra tjänare och ber dem säga till dem som är bjudna:’ Jag har lagat maten. Oxarna och de gödda kalvarna är slaktade. Allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte om det. En gick till sina åkrar och en annan till sina affärer. Andra tog fast tjänarna och misshandlade dem och dödade dem. Kungen blev arg. Han skickade ut sina soldater och befallde dem att döda mördarna och bränna upp deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet. De som var bjudna är inte värda att komma. Gå ut och ställ er vid vägkorsningarna och bjud in till bröllopet alla som ni ser.’ Då gick tjänarna ut och samlade ihop alla som de såg. Både onda och goda blev bjudna. Bröllopssalen fylldes med gäster.
När kungen kom in för att se på gästerna upptäckte han en man som inte hade bröllopskläder. Han sade till honom: ’Min vän. Hur kan du vara här utan att vara klädd i bröllopskläder?’ Mannen kunde inte svara. Då sade kungen till tjänarna: ’Bind hans händer och fötter och kasta ut honom i mörkret. Där skall man gråta och gnissla tänder.’ Många är bjudna. Men inte så många är utvalda.”

 

Kol. 1:9-11

Från den dag då vi fick höra om den kärlek som fyller er, har vi hela tiden bett för er. Vi ber att ni skall fyllas av kunskap om vad Gud vill. Vi ber att ni skall fyllas med andlig vishet och insikt. Vi hoppas ni kan leva som Gud vill. Vi ber att ni kan leva så att Gud är glad över er. Ni kan göra Gud glad genom att göra gott. Ni kan bära frukt och lära er känna Gud bättre. Guds härlighets kraft skall alltid ge er styrka. Så kan ni alltid vara uthålliga och ha tålamod och vara glada.

 

Dagens bön:

God Gud. Du är vår far.
Vi ber om gåvor av dig och du ger åt oss, mera än vad vi begär om.
När vi blir besvikna, vänder du vår besvikelse till hopp.
Gud, led oss i våra liv och i det arbete vi gör.
Vi vill tjäna dig och människor som behöver oss.
Välsigna oss när vi gör det lilla vi kan göra.
Vi kan vara till glädje för många.
Vi ber i Jesu namn.

Amen

 

 

Reformationsdagen

Joh. 4:46-53

Jesus kom tillbaka till Kana, en by i Galiléen. Där hade han gjort vattnet till vin. En man som arbetade hos kungen hade en son. Sonen var sjuk. Han bodde i Kafarnaum.  När mannen fick höra att Jesus hade gått från Judéen till Galiléen sökte han upp honom. Han bad honom komma till Kafarnaum för att bota hans son. Sonen höll på att dö. Jesus sade till mannen:” Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.” Mannen sade: ”Jesus, kom innan mitt barn dör.” Jesus sade: ”Gå hem. Din son lever.” Mannen trodde på Jesus och gick hem. När han ännu var på väg möttes han av sina tjänare. De berättade för honom att pojken levde. Mannen frågade vid vilken tid han blivit bättre. Tjänarna svarade: ” I går klockan ett på dagen. Då förstod mannen att det var då när Jesus hade sagt: ”Din son lever.” Han kom till tro. Hela hans familj trodde också på Jesus.

 

Matt. 16:1-4

Fariseerna och sadduceerna kom till Jesus. De ville pröva honom. De bad att Jesus skulle visa ett tecken från Gud. Jesus svarade: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder i morgon. Himlen är röd. På morgonen säger ni: I dag blir det dåligt väder. Himlen är röd och dyster. Ni förstår er på himlens tecken. Tidens tecken förstår ni er inte på. Människorna nuförtiden är onda och utan tro. De skall inte få se något annat tecken än Jonas tecken.” Efter det gick Jesus bort.

 

Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar 

Matt 5:13-16

Jesus sade: ”Ni är som salt för jorden. Om saltet mister sin smak, hur skall man få det saltigt igen. Det duger inte till annat än till att kastar bort och trampas av människor.

Ni är som ljus för världen. En stad som är uppe på ett berg kan inte döljas. När man tänder ett ljus, sätter man det inte i en låda, utan på en ljusstake, så att det lyser på alla som är i huset. På samma sätt skall ni lysa som ljus för människorna. Då ser människorna era goda gärningar och prisar Gud som är i himlen.”

 

23 söndagen efter  Pingst

1 Petr. 3:8-12

Till sist säger jag att ni skall leva eniga och förstå varandra. Var som bröder. Var goda och ödmjuka mot varandra. Svara inte med ondska om ni blir utsatta för ondska. Blir ni skymfade, svara inte då med att skymfa. Tvärtom, ni skall välsigna. Gud har kallat er att välsigna.
Den som älskar livet och
vill leva goda dagar
han skall tänka på det han säger
så han inte säger något ont
och det kommer svekfullt tal från hans mun.
Han skall hålla sig långt borta från det onda.
I stället skall han göra det som är gott.
Han skall sträva efter att bevara freden.
Gud ser dem som är goda.
Gud hör deras bön.
Gud vänder sig mot dem
som gör det som är ont.

Matt. 6:14-15

Jesus sade till sina lärjungar: ”Om ni förlåter människorna det som de gjort fel, så skall Gud förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller Gud förlåta er det som ni gjort fel.”

 

Matt. 18:15-22

Jesus sade till sina lärjungar:
”Om din bror har gjort fel mot dig, så tala med honom i enrum. Om han lyssnar på dig, så är du sams med din bror. Men om han inte lyssnar skall du ta med dig en eller två personer, för deras vittnesmål avgör era motsättningar. Om han inte lyssnar på vittnena så skall du berätta om saken för församlingen. Om han inte heller lyssnar till församlingen kan du betrakta honom som en hedning eller som en tullindrivare. Det är så, att det som ni bilder på jorden, det skall vara bundet i himlen. Allt ni löser på jorden, det skall vara löst i himlen. Ännu säger jag till er: allt som två av er kommer överens om att be om här på jorden skall Gud ge er. Där två eller tre samlas för att be till mig finns jag också.”
Då steg Petrus fram och sade till Jesus: ” Jesus, hur många gånger skall min bror kunna göra fel mot mig och få förlåtelse av mig? Räcker det med sju gånger?” Jesus svarade Petrus: ”Jag säger till dig: Inte sju gånger,  utan sjuttiosju gånger.”

 

Dagens bön

Gode Gud.
Du vill att vi skall förlåta varandra.
Det är ibland mycket svårt.
Tack för att du älskar oss. Din kärlek hjälper oss att förlåta.

Amen

 

24 söndagen efter Pingst 

Matt. 22:15-22

Fariséerna samlades och kom överens om att försöka få fast Jesus för något som han sade. De skickade sina lärjungar, och kung Herodes anhängare till honom. De sade: ”Mästare, Jesus, vi vet att du är ärlig och lär oss Guds vilja. Du är inte rädd för någon och behandlar alla lika. Säg till oss vad du anser: är det rätt eller inte rätt att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte att de hade onda tankar och sade: ”Ni är skenheliga. Varför vill ni fresta mig? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, ett romerskt mynt. Jesus frågade: Vems bild och namn är på myntet?” – ”Kejsarens namn och bild:” svarade de. Då sade Jesus till dem: Ge då till kejsaren det som är kejsarens egendom. Ge också till Gud det som är Guds egendom.” När de hörde detta blev de förvånade. De lät honom vara och gick sin väg.

 

 

Uppbrottets söndag 

Matt. 25:1-13

Jesus sade:
”Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.”

 

Mark. 13:33-37

Jesus säger till lärjungarna:
”Håll er vakna. Ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man far ut på en resa; han låter sina tjänare ta hand om hans hus. Varje tjänare har sin egen uppgift. Portvaktens uppgift är att vaka. Håll er därför vakna. Ni vet inte när husets ägare kommer tillbaka. Han kan komma på kvällen. Han kan komma mitt i natten. Han kan komma vid gryningen, eller på morgonen. Var försiktiga, så att han inte överraskar er och hittar er sovande. Jag säger till er och till alla andra: Håll er vakna.

Dagens bön

Gode Gud,
Hjälp oss att se hur nära oss du är.
Ge oss trygghet när uppbrottets tid är nära.
Skapa i oss en förväntan, när vi firar att Jesus kommer tillbaka.
Vi ber att du leder oss, så att vi kan göra det som är gott, medan vi  väntar.
Hör oss.

Amen

Domsöndagen

 

Mal. 4:1-2

Gud säger: Den dagen kommer som brinner som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som gör illa, bli som gräs. Dagen skall bränna upp dem. Varken rot eller gren blir kvar. Men för er som ärar mig, skall solen gå upp. Solens sken ger er skydd. Då blir ni fria, som kalvar som slipper ut ur sin inhägnad.

Matt. 25:31-46 

Jesus sade till sina lärjungar:
”När jag, som kallas Människosonen, kommer tillbaka till jorden tillsammans med alla änglar, skall jag sätta mig på en fin tron. Alla folk skall samlas inför tronen. Jag skall skilja människorna från varandra, som en fåraherde skiljer fåren och getterna från varandra. Jag skall ställa fåren till höger och getterna till väster. Sedan skall jag säga till dem som står till höger: ’Kom in, ni som fått Guds välsignelse. Ta emot det rike, som har funnits för er skull sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav kläder till mig. Jag var sjuk och ni skötte mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de goda människorna att fråga: ’När såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Då skall jag svara dem: ’Det som ni har gjort mot en någon av de minsta, som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.’
Sedan skall jag säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig. Ni är förbannade. Ni skall kastas i en eld som aldrig slocknar. Där brinner djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig ingen mat. Jag var törstig och ni gav mig ingenting att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken men ni gav inga kläder till mig. Jag var sjuk och i fängelse och ni besökte inte mig.’ Då kommer också de att fråga: ’När skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken. När skulle vi ha sett dig sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall jag svara dem: ’Det som ni inte har gjort för någon av de minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall lida evigt straff, medan de goda skall få ett evigt liv.”

 

Alternativ predikotext

Matt. 13:47-50

Jesus sade:
”Med himlen är det som när man kastar ut ett fisknät i sjön. Man får alla sorters fisk i nätet. När det r fult drar man upp det på stranden. Man sätter sig ner. Man samlar in den goda fisken i korgar. Den dåliga fisken kastar man bort. Så skall det bli vid världens slut. Guds änglar skall då skilja de onda människorna från de goda. De onda människorna skall de kasta i en brinnande ugn. Där skall man gråta och gnissla tänder.”

1 Kor. 15:22-28

Vi är alla dödliga, men genom Jesusfår vi nytt liv. Men först kommer Jesus och efter honom, när han kommer tillbaka till jorden, får de liv, som är Guds barn. Sedan kommer slutet. Då överlämnar Jesus sitt rike till Gud. Då är varje rike kuvat. Varje makt och varje kraft har förlorat sin styrka. Jesus skall härska tills han har besegrat alla sina fiender. Den sista fienden som besegras, är döden. För Jesus har besegrat allting. När det heter att han jar besegrat allting, så gäller det inte Gud. För Gud är den som låter Jesus besegra allt. Men när Jesus har besegrat allting, så skall han ge Gud makten. Så blir Gud allt, överallt.

Dagens bön

Jesus, vår Herre.
Inför dig skall vi alla samlas.
Hjälp oss att leva som du vill att vi skall leva.
Vi vill höra befriande ord av dig.
Vi vil leva i evighet hos dig.
Vi ber om Guds välsignelse.

Amen

 

Information om kakor
Top