Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Stilla veckan

Stilla veckan

Före påsk firar vi fastan. Fastan början från onsdagen efter fastlagstisdagen. Under fastan är färgen i kyrkan violett.

Palmsöndagen berättar om hur Jesus kommer till Jerusalem just innan han ska dö.
Palmsöndagen inleder stilla veckan.

På torsdagen i stilla veckan firas skärtorsdag. Då minns vi hur Jesus instiftade nattvarden.
Långfredag kallas den dag då Jesus korsfästes och dog. Färgen i kyrkan är svart.

Måndagen i stilla veckan

Skärtorsdagen
Långfredagen

Palmsöndagen
3. årgången 

Matteus 21:12-17 (18-22) 

 

Jesus gick till Jerusalems tempel. Där drev han ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Jesus sade till dem: ”Det står skrivet: ”Guds tempel skall kallas ett hus för bön. Men ni har gjort det till ett hus för rövare.”
Blinda och sjuka kom till Jesus i templet. Han botade dem.  Översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga Jesus gjorde. De hörde hur barnen ropade i templet: ”Hosianna Davids son.” De blev förargade och sade till Jesus: ”Hör du vad de säger?” Jesus svarade dem: ”Har ni aldrig läst bibelorden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång till dig?” Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden. Han gick till byn Betania och stannade där över natten.
(När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka in till staden blev han hungrig. Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat på det än blad. Då sade Jesus till fikonträdet: ”Aldrig någonsin skall du bära frukt.” Med detsamma vissnade trädet. Lärjungarna blev förvånade och sade: ”Hur kunde fikonträdet vissna så snabbt?” Jesus svarade: ”Det är så att om ni tror och inte tvivlar, så kan ni göra så här med fikonträdet. Mera än detta kan ni göra. Ni kan säga till det här berget: Lyft dig upp och släng dig i havet! och det skall berget göra. Allt vad ni ber om i era böner skall ni få om ni tror.”

Måndagen i stilla veckan

Matt. 26:30-56

Efter att de ätit sjöng Jesus och lärjungarna lovsången till Gud. Efter det gick de till Olivberget. Då sade Jesus till dem: I natt skall ni alla överge mig. Det står i skriften: Jag skall döda herden och fåren i fårahjorden skall  skingras. Men när uppstått och lever igen, skall jag gå före er till  Galiléen. Petrus sade till Jesus: ”Alla andra kan  svika dig, men inte jag.” Jesus sade till honom: ”I  natt, innan tuppen gal, har du förnekat mig tre gånger.” Petrus svarade till Jesus:” Kanske måste jag dö med dig. Men jag kommer aldrig att förneka dig.” Detsamma sade de andra lärjungarna.
Så gick de tillsammans till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sade till lärjungarna: ”Sitt kvar här. Jag går bort för att be.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Jesus blev sorgsen och ängslig. Han sade till lärjungarna som var med honom: ”Jag är så ängslig så att jag kan dö. Stanna ni här och vaka med mig.” Jesus gick litet längre bort. Han kastade sig till marken och bad: ”Gode Gud, om det är möjligt, låt inte den här prövningen komma till mig. Men låt det bli som du vill. Inte som jag vill.” Jesus gick tillbaka till lärjungarna. De sov. Han sade till Petrus: ”Orkade ni inte hålla er vakna en timme med mig? Vaka och be. Annars blir ni prövade. Anden vill, men kroppen är svag.”  Sedan gick Jesus bort och bad för andra gången: ”Gud, om jag måste gå igenom den hör prövningen, så ber jag att din vilja skall ske.” När Jesus kom tillbaka fann han lärjungarna sovande igen; de orkade inte hålla ögonen öppna. Han gick från dem ch bad för tredje gången med samma ord som tidigare. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: ”Ni sover och vilar er. Nu är -ändå den stund då jag skall ges i syndares händer. Stig upp. Nu går vi härifrån. Höär kommer han som skall förråda mig.”
Medan Jesus talade, kom Judas. Han varen av Jesus tolv lärjungar. Med sig hade han en stor folkskara.  De hade med sig svärd och klubbor.  De var sända av  översteprästerna och de äldste. Judas hade kommit överens om ett tecken: ”Den som jag kysser är Jesus. Honom skall ni ta fast.” Judas gick fram till Jesus. Han hälsade på honom genom att säga Rabbi. Så kysste han honom. Jesus sade till Judas: ”Min vän. Nu har du gjort det du skall göra.” Då gick de fram och tog fast Jesus och höll honom. En av lärjungarna  lyfte handen och tog sitt svärd. Han högg av översteprästens tjänares öra. Jesus sade till lärjungen: ”Sätt tillbaka ditt svärd. Alla som tar sitt svärd, skall dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad till Gud, så skulle han  skicka mera än tolv  legioner ängar för att hjälpa mig.  Men  hur skulle då Bibelns ord uppfyllas? Bibeln säger att detta skall hända.”
Så talade Jesus till folkhopen: ”Som mot en rövare har ni kommit. Ni har svärd och klubbor. Ni skall  fängsla mig.  Varje dag har jag suttit i templet och undervisat. Men ni har inte tagit fast mig. Men allt det här har skett för att Bibelns ord skall uppfyllas.” Då övergav alla lärjungar honom. De flydde sin väg.
Skärtorsdagen

Matt. 26:17-30

Första dagen under den högtid som judarna firade, där man åt osyrat bröd, kom lärjungarna till Jesus. De frågade: ”Var vill du att vi skall äta vår påskmåltid?” Jesus svarade: ”Gå in till staden Jerusalem. Hälsa på en viss människa där. Såg till honom att Jesus säger: ”Min stund är nära. Jag vill äta påskmåltid med mina lärjungar hos dig.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt. De ordnade också påskmåltiden.
På kvällen lade han sig vid bordet, tillsammans med sina tolv lärjungar. Medan de åt sade Jesus: ”En av er skall förråda mig.” Lärjungarna blev mycket ledsna och frågade Jesus, var och en i sin tur: ”Det är väl inte jag, Jesus?” Jesus svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, skall förråda mig. Jag går iväg. Så står det skrivet om mig. Men ve den människa genom vilken jag blir förrådd! Det skulle ha varit bättre om han inte ens hade blivit född.” Judas skulle förråda honom. Han sade: ”Jesus, inte är det väl jag?” Jesus svarade honom: ”Du sade det själv.”
Medan de åt tog Jesus ett bröd. Han läste tackbönen och bröt det i bitar. Han gav av dem åt lärjungarna och sade: ”Det här är min kropp.” Sedan tog han en bägare. Han tackade Gud och gav till lärjungarna. Jesus sade: ”Drick ur den. Detta är mitt blod. Det är löftenas blod som blöder för många människor, för att de skal få sina synder förlåtna. Jag säger till er att jag inte kommer att dricka vin före vi dricker nytt vin i Guds rike.”
Sedan sjöng de lovsången och efter det gick de till Olivberget.

Långfredagen

Lukas 23:32-46

Soldaterna förde ut Jesus och två rövare för at avrättas. Soldaterna kom till platsen som kallades Golgata. Namnet betyder Skalle. Där korsfäste de Jesus och rövarna. Den ena rövaren korsfäste de på Jesus högra sida. Den andra rövaren korsfäste de på Jesus vänstra

sida. Jesus sade: Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Soldaterna delade hans kläder och kastade lott om dem. Människor stod och såg på. Medlemmar av stora rådet hånade honom och sade: Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Messias, som Gud har utvalt. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och gav honom surt vin och sade: Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Den fanns en skylt ovanför Jesus. Där stod: Det här är judarnas kung.

En av rövarna som hängde på sitt kors hånade Jesus och sade: Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra rövaren tillrättavisade honom och sade: Är du inte ens rädd för Gud? Du har fått samma straff. Vi har dömts rättvist och får det straff vi förtjänar. Den här mannen har inte gjort något ont. Han sade till Jesus: Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: Sanerligen, i dag skall du vara med mig i paradiset.

Det var nu vid sjätte timmen, mitt på dagen. Det blev mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet revs mitt itu. Jesus ropade med hög röst: Fader i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt det slutade han andas.

Information om kakor
Top