Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Pingst

Pingst

pyha henki liekkiPingsten är den kristna kyrkans födelsedag. Då fick Jesu lärjungar den Heliga Anden. De kunde tala med människor på olika språk om Jesus.
De döpte de första människorna till den kristna tron.
På pingst är färgen i kyrkan röd.

 

Pingsten 

Apg 2:1-13

När pingstdagen kom var alla lärjungar församlade. Då hördes plötsligt ett kraftigt ljud som en stormvind. Ljudet fyllde hela huset. De såg eldslågor som fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra språk, som anden gav dem att tala.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla världens länder. När ljudet hördes samlades hela skaran. Förvirringen blev stor när var och en hörde sitt språk talas. Mycket förvånade sade de: ”Men de här som talar, är ju från Galiléen. Hur kan vi då höra vårt modersmål talas?

Vi är parter, meder och elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judéen och Kappadokien, från Pontos och Asien. Vi är från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Vi är judar och de som omvänt oss till judendomen. Vi är från Kreta och från Arabien. Ändå hör vi dem tala om Guds stora gärningar på vårt eget språk.” I sin häpnad visste de inte vad de skulle tro. De frågade varandra: ”Vad betyder detta?” Men andra gjorde sig lustiga och sade: ”De har druckit sig fulla på halvjäst vin.”

Information om kakor
Top