Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Advent

Advent

adventtikynttilätDe fyra söndagarna och veckorna före jul kallas advent.  Advent betyder ankomst. Advent talar om vi väntar på Jesu ankomst.
Vid första advent börjar ett nytt kyrkoår.
Färgen för advent är violett eller blå i kyrkan.

Vill du veta mera? Klicka på ett ord i bibeltexten eller rubriken, som har blå färg, så öppnar sig en sida som förklarar ordets betydelse.

Första Advent
2 söndagen i Advent
3 söndagen i Advent
4 söndagen i Advent

Första advent

1.  årgången
Matteus 21:1-9

Jesus och hans lärjungar var på väg för att fira påsk i Jerusalem.
När de var nära Jerusalem skickade Jesus iväg två lärjungar. Han sade till dem: ”Gå in i byn där framme.
Där hittar ni en åsna med sitt föl. Hämta dem till mig. Om någon säger något åt er skall ni svara dem att Herren behöver dem. Han skall snart skicka dem tillbaka.”

Detta skedde för att det som profeten sagt skulle gå i uppfyllelse:
”Konungen kommer till dig!
Han är ödmjuk.
Han kommer på en åsna.”

Lärjungarna gjorde som Jesus hade bett dem göra. De hämtade åsnan och fölet. De lade sina kläder på åsnans rygg och Jesus satte sig upp på åsnan. Människorna bredde ut sina kläder på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen.

Människorna ropade:
Hosianna Davids son, hjälp oss.
Välsignad är han som kommer

2. årgången

Sakarja 9:9-10

Ropa ut din glädje dotter Sion.
Jubla, dotter Jerusalem.
Se. Din kung kommer.
Han är god. Han vinner seger.
Han är fattig. Han rider på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Gud säger:
”Jag skall förstöra alla stridsvagnar i trakten av Efraim.
Jag skall döda alla hästar i Jerusalem.
Alla vapen som brukas i krig, skall jag förstöra.”
Kungen skall predika fred för alla folk.
Hans rike skall sträckas från det ena havet till det andra.
Det skall nå från floden till världens ände.

1 Petrusbrevet 1:6-12

Ni kan jubla. Fast just nu är ni prövade på olika sätt. Er äkta tro ger er belöning. Den är mera värd än guld som kan förstöras. Jesus uppenbaras för er. Ni har inte sett Jesus men älskar honom ändå. Ni ser inte Jesus ännu, men ni tror på honom. Ni kan jubla i glädje när ert mål är nära. Det är att era själar skall räddas.
Profeterna sökte efter denna räddning. De profeterade om den nåd som ni skulle få. Profeterna ville veta vad Jesus menade, när han sade att han måste lida, eller när han talade om härligheten som skulle komma efteråt. Profeterna förstod att deras budskap inte gällde dem själva utan er. Det har den heliga anden nu berättat för er. Ni har fått höra det glada budskapet. Också änglarna längtar efter att få höra det.

Uppenbarelseboken 3:20-22

Jesus säger: ”Jag står vid din dörr och bultar. Den som hör min röst, skall jag gå in till. Jag skall äta med honom och han skall äta med mig. Den som segrar, skall få sitta hos mig, på min tron. Jag har segrat och sitter hos Gud, på hans tron. Du som har öron, lyssna. Den Heliga Anden talar till församlingarna.”

3. årgången

Jesaja 49:8-10

Gud säger:
Jag hör dina böner när det blir en tid av nåd.
Jag hjälper dig när det är tid att rädda dig.
Jag skyddar dig.
Med dig gör jag ett förbund
med mitt folk.
Landet skall få tillbaka sitt värde.
Den jord som låg öde skall odlas igen.
Jag säger till dem som var fångar: ”Gå ut!”
Till dem som sitter i mörkret säger jag: ”Kom fram!”
Det skall finnas betesmark längs vägarna.
Kala höjder skall bli betesmark.
Ingen skall vara hungrig eller törstig.
Varken ökenvind eller sol skall bränna dem.
Gud är god mot sitt folk
och leder det.
Han för det till rinnande källvatten.

Lukas 19:28-40

Jesus berättade liknelser för sina lärjungar. Efter att ha berättat dem, gick han framför dem upp mot Jerusalem. Han närmade sig byn Betfage, som låg vid berget som kallades Olivberget. Där skickade han iväg två av sina lärjungar. Jesus sade: ”Gå in i byn som ligger framför er. När ni kommer in i byn skall ni finna en ung åsna som står bunden där. Den har ännu ingen suttit på. Ta den och hämta hit den. Om någon frågar er varför ni behöver åsnan, skall ni svara: Jesus behöver den.” Lärjungarna gav sig iväg och fann det som Jesus hade sagt. När de skulle ta åsnan sade han som ägde den: ”Varför tar ni åsnan?” De svarade: ”Jesus behöver den.” De ledde den till Jesus. De lade sina mantlar på den. Sedan hjälpte de Jesus upp på åsnan. När Jesus kom ridande, bredde människorna ut sina mantlar  på vägen.
Jesus närmade sig staden Jerusalem och var på väg ner från Olivberget. Då började alla lärjungar i sin glädje och med hög röst prisa Gud för alla underverk de fått se: ”Välsignad är han som kommer, kungen, på Guds befallning. Må det vara fred i himlen och ära i höjden.” Några fariséer stod i folkmassan. De sade till Jesus: Jesus, säg till dina lärjungar att sluta.” Jesus svarade: ”Jag säger till er att om de är tysta, så kommer stenarna att ropa.”

Dagens bön

Gode Gud. I dag tänder vi det första adventsljuset.
Vi lever i en tid av förväntan och glädje.
Jesus kommer till oss.
Den som hoppas på att du hjälper
lämnar du inte ensam.
Din kärlek brinner som lågan på ett ljus.
Gud, välsigna oss när vi väntar på Jesus.
Nu är ljusets tid.

Amen

Andra söndagen i advent

1. årgången
Lukasevangeliet 21:25-33

Lärjungarna frågade Jesus om hans återkomst.
Jesus sade: ” Ni skall se tecken i solen, månen och stjärnorna.
Havet stormar.
De som inte är Guds folk grips av ångest när de inte vet hur det skall gå för människorna och för världen.
Då kommer jag tillbaka.
När detta händer kan ni vara modiga för er räddning är nära.”
Jesus berättade en liknelse:
”Se på träden. När de får knoppar, vet ni att sommaren kommer.
På samma sätt vet ni när allt detta händer att Guds rike kommer.
Himmel och jord skall försvinna. Men mina ord skall aldrig försvinna.

2. årgången
Luk. 12:35-40 

Jesus sade till sina lärjungar: ”Fäst upp era kläder och låt era lampor brinna. Var som tjänare som väntar på att deras husbonde skall komma hem från ett bröllop. De vill genast komma och öppna när han bultar på porten. De tjänarna är lyckliga, för deras husbonde ser att de är vakna när han kommer. Han skall fästa upp sina kläder och be tjänarna lägga sig till bords och själv passa upp dem. Fast han skulle komma vid midnatt, eller ännu senare – lyckliga är de tjänare som husbonden möter beredda. Ni förstår ju, att om husägaren visste när en tjuv kommer, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var också ni beredda, för när ni väntar det som allra minst, då kommer jag.”

Dagens bön

Gode Gud
Tack för att du är så god mot oss..
När vi tänder det andra ljuset i Advent, så vet vi att du är riktigt nära oss.
När ljuset lyser behöver vi inte vara rädda.
När du är nära,
behöver vi inte vara ensamma.
Iland gör vi illa mot varandra.
Då blir det mörkt omkring oss.
Du kan ändå göra allting nytt. Hjälp oss att tro det.
Då kan vi på nytt vara vänner.
Ditt ljus får lysa hos oss.
Hör oss.

Amen

Tredje söndagen i advent

1. årgången

Matteus 11:2-10

Johannes Döparen var i fängelse. Han fick höra om det som Jesus gjorde.
Johannes skickade några av sina lärjungar till Jesus för att fråga honom: Är du den som skall komma eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus sade: Berätta för Johannes att blinda ser och lama går, spetälska blir friska och döva hör. De döda blir levade och fattiga får ett glatt budskap.
När det gått sade Jesus till människorna kring honom: Vem tror ni att Johannes är? Är han ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad väntade ni er? En man i fina kläder? De finns i kungens slott. Tror ni att han är en profet? Ja, det är han. Han är mera än en profet. Han är budbäraren som bereder vägen för Messias.”

2. årgången

Matteus 11:11-19

Jesus talade till folket om Johannes: ”Ingen människa som fötts och levt har varit större än Johannes Döparen. Ändå är den minsta i himlen, större än han. Sedan Johannes döparen börjat sin verksamhet, har Gud kommit närmare. En del vill ta Gud till sig med våld. Ända tills Johannes har det som står i Mose lag och profetböckerna, varit förutsägelser. Om ni så tror det eller inte tror, så är han profeten Elia, som skulle komma tillbaka. Hör du som har öron. Vad skall jag jämföra de människor med, som lever nu? De är som barn som sitter på torget och ropar till de andra barnen: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorliga sånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom. Han äter och dricker inte. Och då säger man: ’Han är besatt av en ond ande.’ Jag kommer. Jag äter och dricker. Då säger man: ’Titta på den där frossaren och drinkaren. Han är vän med tullindrivare och med syndare.’ Men vishetens gärningar har gett visheten rätt.”

Eller

Johannes 1:19-27

Judarna i Jerusalem skickade präster och leviter till Johannes Döparen. De frågade honom, vem han var. Så här svarade Johannes Döparen: ”Jag är inte Messias.” Då frågade de honom: ”Vem är du?” Är du Elia?” Han svarade: ”Nej, Inte Elia heller.” Är du Profeten, frågade de då?” ”Nej, svarade Johannes.” Då frågade de: ”Vem är du? Vi måste ge ett svar till dem som skickat hit oss. Vad säger du om dig  själv?” Johannes svarade: ”Jag är en röst som ropar i öknen. Rösten säger: ’Gör vägen rak för Jesus. Så här säger profeten Jesaja.” Några fariséer som var där frågade honom: ”Varför döper du om du inte är Messias eller Elia eller Profeten?” Johannes svarade: ”Jag döper med vatten. Mitt bland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig. Jag är inte en så god människa att jag kunde öppna hans sandalremmar.”

3. årgången

5 Mosebok 18:15-19

Gud skall låta en profet, som mig, komma fram från dina bröders skara. Ni skall lyssna till honom. Det var ju det som ni bad om när ni var vid berget Horeb. Du sade då: ”Jag vil inte höra Guds röst. Inte heller vill jag se den väldiga elden. Jag kommer att dö då.” Då sade Gud till mig: ”Det är sant, det de säger. Jag skall låta en profet tala. Jag skall lägga mina ord i hans mun. Han skall tala om det som jag vill säga. Men den som inte lyssnar måste ta ansvar för det.”

Dagens bön

Gode Gud. Du har skapat oss och vi kallar dig vår Far.
Visa os hur mycket du bryr dig om oss
så att vi ser vad vi måste ta bort i våra egna liv,
för att vi skall kunna ta emot Jesus.
Ge oss kraft att bli bättre människor.
Hjälp oss att lita på det som står i Bibeln.
Hör oss.

Amen

Fjärde söndagen i advent

1. årgången

Matteusevangeliet 1:18-24

Så här gick Jesu födelse till. Hans mor Maria var gravid genom helig ande. Hon var förlovad med Josef men de var ännu inte gifta. Josef var en hederlig man som inte ville dra skam över Maria. Han tänkte skilja sig från henne i tysthet. När han beslutat sig för det hade han en dröm. Han såg en ängel som sade till honom: ”Josef, var inte rädd för att gifta dig med Maria. Hon väntar barn genom helig ande. Hon skall föda en son. Du skall kalla honom Jesus, för han skall rädda sitt folk från deras synder.”
Detta skedde för att det som profeten sade, skulle bli sant:
Jungfrun skall bli gravid och föda en son och han skall få namnet Immanuel (det betyder Gud med oss).

2. årgången

Matteus 1:18-24 (se 1. årgången)


3. årgången
Romarbrevet 15:8-13

Jesus blev en tjänare till alla judar. Gud är rättvis. Det han lovade till våra förfäder uppfyller han också. De andra folken tacklar Gud för att han är god.
Det står i bibeln: Därför skall jag prisa dig bland de främmande folken. Jag skall sjunga för att ge ära åt ditt namn. Ännu står det: Gläd er folk. Gläd er tillsammans med Guds folk. En annan gång står det: Lova Gud alla folk! Sjung lovsånger till Gud, alla folk. Jesaja säger: Ha som kommer från Jishais släkt, kommer hit. Han som skall härska över alla folk, skall folken lita på. Gud fyller er med hopp. Er tro må vara fylld av glädje och frid. Den må ge er ett rikare hopp genom den heliga anden.

Dagens bön

Jesus, du är nära oss. Du fyller oss med
kärlek och glädje.
Hjälp oss att ta emot dig.
Hjälp oss att vara glada över  det vi får
och det vi kan ge.
Hör oss.

Amen

Information om kakor
Top