Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Påsktiden

Påsktiden

nousi ylös kuolleistaPåskdagen var den dag då Jesus stod upp från de döda. Efter uppståndelsen visade Jesus sig för sina lärjungar.
Kristi himmelsfärdsdag är den dag då Jesus steg upp till himlen.

Färgen i kyrkan är vit på påsk och Kristi himmelsfärdsdag.

 

 

Påskdagen
1 söndagen efter påsk
2 söndagen efter påsk
3 söndagen efter påsk
4 söndagen efter påsk
5 söndagen efter påsk
Kristi himmesfärdsdag
6 söndagen efter påsk

 

Påskdagen

Matt. 28:1-8

 

På söndag morgonen när solen gick upp, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning. Guds ängel kom ner från himlen och rullade bort stenen. Han satte sig på den. Han såg ut som en blixt. Hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av rädsla för ängeln och blev liggande, som om de skulle ha varit döda. Ängeln sade till kvinnorna: ” Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och såg till dem: ’Jesus har uppstått från de döda, och nu går han före er till  Galileen. Där får ni se honom.’ Nu har jag sagt detta till er.” Kvinnorna gick genast bort från graven. Fyllda av rädsla och glädje sprang de iväg för att berätta detta för Jesu lärjungar.

1 söndagen efter Påsk

Joh 20:19-31

På kvällen samma dag som Jesus uppstått från de döda, satt lärjungarna bakom låsta dörrar, för de var rädda för judarna. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla”. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Jesus. Han sade till dem igen: ”Frid är er alla. På samma sätt som Gud har sänt mig, sänder jag nu er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig Ande. Om ni förlåter någon hans synder, så blir han förlåten. Om ni binder någon vid hans synder, så kommer han inte ifrån dem. En av lärjungarna hette Tomas och kallades Tvillingen. Han var inte med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade till honom: ”Vi har sett Jesus”. Tomas sade: ”Om jag inte får se Jesu händer och sticka fingrarna i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag inte.” En vecka senare var lärjungarna igen samlade och då var Tomas med. Då kom Jesus till dem fast dörrarna var låsta. Han stod mitt ibland dem och sade: ”Frid med er alla.” Efter det sade han till Tomas: Räck ut ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till Tomas: Du tror därför att du har sett mig. Lyckliga är de som inte ser och ändå tror. Jesus gjorde också många under som inte står i denna bok. Men de som har skrivits ner har skrivits för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son och för att ni skall få evigt liv.

 

2 söndagen efter Påsk

Joh 10:11-16

Jesus sade:

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som får betalt för att vara herde, men inte äger fåren, springer bort när han ser vargen komma. Vargen river fåren och skingrar fårskocken. Han är ju bara betald, och bryr sig inte om fåren. Jesus sade: Jag är den gode herden. Jag känner mina får och de känner mig. På samma sätt känner Gud mig och jag känner Gud. Jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fårskocken. Också dem måste jag leda och de skall lyssna till min röst. De skall bli en hjord och en herde.

 

3 söndagen efter påsk

Joh:16:16-23

Jesus sade till sina lärjungar:

”Efter en kort tid ser ni mig inte mera. Efter ännu en kort tid får ni se mig igen”. Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar Jesus när han säger: ’Efter en kort tid ser ni mig inte mera. Efter ännu en kort tid får ni se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till min fader’? De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de vill fråga honom något. Han sade till lärjungarna: ”Ni undra över varför jag sade: ’Efter en kort tid ser ni mig inte mera. Efter ännu en kort tid får ni se mig igen’?

Jag vill säga till er: Ni kommer att gråta och klaga, men andra i världen skall vara glada. Ni kommer att sörja. Men ni skall bli glada igen. När en kvinna skall föda har hon smärtor för hennes tid är inne, men när hon fött sitt barn minns hon inte smärtan länge. Hon är glad över att en människa blivit född. Nu har ni det också svårt, men när vi ses igen skall ni vara glada och ingen skall ta er glädje bort från er. Den dagen kommer ni inte att begära något mera av mig.

 

4 söndagen efter Påsk

Joh 16:5-15

Jesus sade till sina lärjungar:Nu går jag till Gud och ingen av er frågar mig vart jag går. I stället är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag skall säga sanningen till er. Det är bäst för er att jag lämnar er. För om jag inte lämnar er så kommer inte Hjälparen, den heliga Anden, till er. Men när jag far skall jag sända honom till er. När han kommer, skall han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd är det att människorna inte tror på mig. Rättfärdighet är att jag går till Gud och ni kan inte se mig mera. Dom är att den som härskar över den här världen, är dömd.Jag har mycket mera att säga till er, men nu kan ni inte förstå det. Men när sanningens Ande kommer skall han vägleda er till hela sanningen. Han skall inte tala av egen kraft utan berätta för er vad han hört. Så skall ni veta vad som kommer att hända. Den heliga Anden skall ära mig. Av mig skall han höra det som han berättar åt er.

 

5 söndagen efter Påsk

Joh. 16:23-33

Jesus sade till lärjungarna:”Vad ni ber till Gud om i mitt namn, det skall Gud ge till er. Ännu har ni inte bett om någonting i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje skall bli fullkomlig. Detta har jag sagt till er i liknelser. Det kommer en tid, då jag inte längre skall tala i liknelser utan i klara ord och låta er veta allt om Gud. Då skall ni be i mitt namn. Gud älskar er därför att ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Därför säger jag inte att jag ber till Gud för er. Jag kom från Gud till världen. Jag lämnar världen igen och går till Gud.” Lärjungarna sade:” Nu talar du med klara ord och inte med liknelser. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra att någon frågar dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” Jesus svarade: ”Nu tror ni. Den stunden är redan här då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Gud är med mig. Det här har jag sagt till er för att ni skall ha frid. När ni lever i den här världen får ni lida. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen.”

 

Kristi himmelsfärdsdag

Mark. 16:14-20

Jesus visade sig för elva lärjungar, när de åt tillsammans. Han grälade på dem för att de inte trodde på dem som sett honom efter hans uppståndelse. Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt, skall bli räddad, men den som inte tror skall bli dömd. De som tror på mig skall driva ut onda andar i mitt namn och tala nya språk. De skall ta ormar i sina händer och de skall inte bli skadade fast de dricker dödligt gift. De skall lägga sina händer på sjuka och de skall bli friska. När herren Jesus hade talat till lärjungarna blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Lärjungarna predikade överallt. Gud hjälpte dem. De tecken som de gjorde visade att det som Jesus hade sagt, var sant.

 

6 söndagen efter Påsk

Joh. 15:26-16:4

Jesus sade: ”Jag skall sända er den Heliga Anden. Det är sanningens Ande, som kommer från Gud. Han skall hjälpa er att vittna om mig. Också ni skall vittna, för ni har varit med från början. Detta har jag sagt till er för att ni inte skall ge upp. Ni skall bli uteslutna från synagogorna. Det skall komma en tid då de som dödar er tror att de offrar till Gud. De skall göra så därför att de inte lärt känna Gud och inte heller mig. Detta har jag sagt för att ni skall minnas det när det händer.

 

Information om kakor
Top