Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Sommar

Sommar

På midsommar minns vi Johannes döparens födelse.
Under sommaren och hösten är färgen i kyrkan grön. Grönt talar om växande och om vardag. I gudstjänsterna talas om hur vi skall leva som kristna.

Trefaldighetssöndagen
2 söndagen efter Pingst
3 söndagen efter Pingst
4 söndagen efter Pingst
5 söndagen efter Pingst
Midsommardagen
7 söndagen efter Pingst
Kristi förklaringsdag
9 söndagen efter Pingst
10 söndagen efter Pingst
11 söndagen efter Pingst
13 söndagen efter Pingst
14 söndagen efter Pingst

15 söndagen efter Pingst

Trefaldighetssöndagen

Joh. 15:1-10

Jesus säger:

”Jag är det verkliga vinträdet. Gud är vinodlaren. Varje gren i trädet, som inte har vindruvor, skär Gud bort. Men varje gren som har vindruvor, sköter han så att den bär mera druvor. Ni är redan omskötta genom ordet som jag har talat till er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan få druvor om den inte är fast i vinträdet, kan inte heller ni göra det om ni inte hör till mig. Jag är vinträdet. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är kvar i honom, bär han mycket frukt. Utan mig kan ni inte göra någonting. Den som inte är kvar i mig, blir som de grenar som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och jag i er, så kan ni be om vad ni vill. Ni skall få det. Gud härlighet syns när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Liksom Gud har älskat mig, älskar jag er. Bli kvar i min kärlek. Om ni gör som jag säger är ni kvar i min kärlek. Jag gör som Gud säger och jag är kvar i Guds kärlek.”

 

2 söndagen efter Pingst 

Luk. 16:19-31

Jesus berättade denna liknelse:

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fina linnekläder. Han levde i fest och glans varje dag. En tiggare som hette Lasaros låg vid hans port. Han var full av sår. Han önskade att han kunde äta sig mätt av resterna från den rika mannens bord. Till och med hundarna kom och slickade på hans sår. Så dog tiggaren, han fördes av änglarna till himlen, där han var vid Abrahams sida. Den rike dog också. Han begravdes. I dödsriket pinades han. Han lyfte blicken och fick se Lasaros vid Abrahams sida, långt borta. Då ropade han: ”Fader Abraham, förbarma dig över mig! Skicka Lasaros hit för att doppa sitt finger i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna.” Abraham svarade: ”Kom ihåg, mitt barn, att du fick det goda medan du levde. Lasaros fick det onda. Nu har han fått tröst här och du plågas. Dessutom är det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss, inte kan göra det.” Den rike mannen sade: ”Då ber jag dig, fader Abraham, att du skickar Lasaros till min fars hus. Jag har fem bröder. Lasaros måste varna dem, så att de inte kommer hit till detta plågorna ställe.” Abraham sade: ”De har Mose och profeterna. Dem kan de lyssna till. ” Den rike mannen sade: ”Nej fader Abraham. Om någon kommer till dem från de döda, skall de omvända sig.” Men Abraham svarade: ”Om de inte lyssnar till Mose och profeterna, skall de inte heller lyssna till någon som uppstår från de döda.”

 

3 söndagen efter Pingst 

Luk. 19:1-10

 

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se Jesus, men han kunde inte för människorna var i vägen. han var kort. Han sprang före och klättrade upp i ett träd för att därifrån kunna se Jesus när han gick där förbi. När Jesus kom dit såg han på Sackaios och sade: ”Kom genast ner Sackaios. I dag skall jag besöka dig i ditt hem.” Sackaios kom genast ner och tog emot Jesus med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: ”Han besöker en syndare.” Men Sackaios steg upp och sade till Jesus: ”Hälften av vad jag äger skall jag ge till de fattiga. Har jag tagit någons pengar, skall jag betala tillbaka fyrdubbelt.” Jesus sade till Sackaios: ”I dag har denna familj räddats. Sackaios är också en son till Abraham. Jag har kommit för att söka upp dem som är förlorade och rädda dem.

 

4 söndagen efter Pingst 

Luk. 15:11-32

Jesus berättade en liknelse. Han sade: ”En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge till mig min del av din egendom.’ Då delade fadern sin egendom mellan bröderna. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och reste bort till ett främmande land. Där slösade han bort sina pengar. När han hade gjort sig av med alla pengar, blev det svår hungersnöd i landet. han började lida nöd. Han tog emot arbete hos en rik man och denne skickade iväg honom för att vakta svin. Han ville gärna äta av maten som svinen åt, men han fick inte göra det. Då tänkte han: ’Min fars tjänstefolk har så mycket mat de behöver och här svälter jag ihjäl. Jag går hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli en av ditt tjänstefolk.’ Han gick hem till sin far. Redan på långt håll såg fadern honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom. Han kramade honom och kysste honom.  Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fader sade till sitt tjänstefolk: ’Ta snabbt fram mina finaste kläder och kläd honom i dem. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta den gödda kalven och slakta den. Nu skall vi äta och ha fest. Min son var död och han lever igen. han var borttappad, men är nu funnen igen. Festen började.

Den äldre sonen var ute på åkern. När han var på vägen hem och kom närmare huset, hörde han musik och dans. Han ropade på en från tjänstefolket och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem och din far har låtit slakta den gödda kalven eftersom han fått honom tillbaka.’ Då blev brodern arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Brodern svarade: ’Jag har tjänat dig i alla dessa år och aldrig brutit mot dina befallningar. Du har aldrig gett mig ens en get att festa på med mina vänner. Men när din son kommer hem efter att han slösat bort sin egendom på horor, slaktar du den gödda kalven.’ Fadern sade: ’Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt.  Men nu måste vi festa och vara glada. Din bror var död, man han lever igen. han var borttappad, men är funnen igen.'”

 

5 söndagen efter Pingst

Joh. 8:2-11

Tidigt på morgonen var Jesus igen i templet. Alla människor samlades kring honom. Jesus satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariséerna kom då till Jesus med en kvinna. Hon hade gjort äktenskapsbrott. De ställde kvinnan framför Jesus och sade: ”Mästare, den här kvinnan upptäcktes när hon gjorde äktenskapsbrott. Mose lag bestämmer att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?” Detta sade de, för att pröva honom. De sökte något att anklaga honom för. Jesus böjde sig ner och började rita med fingret i marken. De frågade honom igen envist. Jesus såg upp och sade: ”Den av er som inte är syndig kastar den första stenen på henne.” Han böjde sig igen ner och ritade på marken. När de hörde Jesu svar, gick de sin väg, den ena efter den andra. Först gick de äldste. Jesus blev ensam kvar med kvinnan framför dig. Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade :”Nej, herre.” Jesus sade: ”Jag dömer dig inte heller. Gå nu och synda inte mera.”

 

Midsommardagen 

 

Luk. 1:57-66

Elisabet väntade barn och skull snart föda. Hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra om att Gud varit god mot henne och kom till henne och var glada. På den åttonde dagen skulle pojken omskäras. De ville kalla honom Sakarias, som hans far hette. Men då sa hans mor: Nej, han skall heta Johannes. De sade till henne: Det finns inge i din släkt som heter Johannes. De gjorde tecken till hans far (som för tillfället var stum) att han skulle berätta vad barnet skulle heta. Han bad att få en skrivtavla. På den skrev han: Hans namn är Johannes. Alla blev förvånade. Då befriades Sakarias från hans stumhet och han talade och prisade Gud. Alla som bodde i trakten blev förskräckta. överallt i Judéen berättade man om vad som hade hänt. Alla som hörde det lade dt på minnet och undrade vad det skulle bli av detta barn. Gud ledde honom.

 

7 söndagen efter Pingst

Luk. 6:27-31

Jesus sade:

Jag talar till er som vill lyssna på mig. Älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Be för dem som talar illa om er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd den andra kinden till. Om någon vill ta din mantel, så ge honom din skjorta också. Ge till den som begär något av dig. Tar någon från dig något som är ditt, så begär inte att få det tillbaka. Så som ni vill att människorna skall göra mot er, så skall ni också göra mot dem.

 

Kristi förklaringsdag 

 

Matt. 17:1-8

Jesus gick med lärjungarna Petrus, Jakob och Jakobs bror Johannes upp på ett högt berg. Där var de ensamma. Jesus förvandlades där med dem. Ans ansikte sken som solen. Hans kläder blev vita. Lärjungarna såg Mose och profeten Elia och de talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: ”Herre, det är bra att vi är med. Om du vill, så gör vi tre hyddor här. En hydda för dig, en för Mose och en för Elia.”
Medan Petrus ännu talade, sänkte sig ett lysande moln över dem och från molnet hörde de en röst som sade: Detta är min älskade son. Jag har valt honom. Lyssna på honom.” När lärjungarna hörde rösten slängde de sig på marken med ansiktena nedåt. De var rädda. Jesus gick fram till dem och rörde dem och sade:” Stig upp och var inte rädda.” De såg upp och såg ingen annan än bara Jesus.

 

9 söndagen efter Pingst

Matt. 7:15-23

Jesus sade till sina lärjungar:

”Akta er för de falska profeterna. De klär sig som får, men är som hungriga vargar. Ni känner igen dem på deras gärningar. Man hittar inte vindruvor i törnbuskar. Man hittar inte heller fikon bland tistlar. På ett gott träd växer god frukt. På ett dåligt träd växer dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt hugger man ner och bränner upp. Ni skall känna igen dem på deras frukt.
Alla som säger Herre, Herre, kommer inte till himlen. De som gör Guds vilja kommer till himlen. På domens dag skall många säga till mig: ’Herre, Herre. Vi har ju profeterat och gjort underverk med ditt namns kraft, Jesus.’ Då skall jag säga till dem som det är: ’Jag känner inte er. Gå härifrån. Ni är onda!”

 

10 söndagen efter Pingst

Luk. 12:42-48

Jesus sade till sina lärjungar: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare. Hans herre har gett honom uppdraget att ta hand om tjänstefolket. Han skall dela ut maten till dem i rätt tid. Den tjänaren är lycklig när hans herre kommer och märker att han gör det han skall göra. Han skall minsann få ansvar över hela sin herres egendom. Men om tjänaren tänker: Det tar lång tid innan min herre kommer tillbaka. Så börjar han slå tjänstefolket. Han äter och dricker sig full. Då skall hans herre komma. Det blir en dag och en stund, som han inte väntar det. Hans herre skall slå ner honom och ge honom en plats bland dem som inte har någon tro på Gud. Det  finns tjänare som vet vad hans herre vill, men inte gör så och inte handlar efter sin herres vilja. Han skall piskas med många piskrapp. Den tjänare som är okunnig om vad som förtjänar piskrapp, skall piskas med några rapp. Av den som har fått mycket, krävs det också mycket. Den som har fått stort förtroende får också svara för ännu mera.”

 

 

11 söndagen efter Pingst

Matt. 11:20-24

Jesus började anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig: ”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag. Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig.”

 

Luk. 4:23-30

Jesus var i Nasarets synagoga. Han sade till dem som hade samlats där: ” Snart kommer ni att säga som man brukar säga: Om du är en läkare, så borde du bota dig själv! Ni kommer att säga: Vi ar hört om det som du har gjort i Kafarnaum. Gör det här också. Det här är ju din hemstad.” Efter det sade Jesus: ”Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag skall berätta: När profeten Elia levde fanns det många änkor i Israel. Det regnade inte då på tre och ett halvt år. Det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sände inte Gud Elia till någon av änkorna i Israel. Han sändes till en änka som bodde i Sarefat nära Sidon. När profeten Elisha levde fanns det många som hade insjuknat i spetälska i Israel. Elisha botade ingen av dem. I stället blev Naaman från Syrien botad.” Alla som var i synagogan blev väldigt arga på Jesus. De förde ut honom ur staden. De förde honom fram till branten av det berg som staden var byggd på. De ville kasta ner honom. Jesus gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.

 

13 söndagen efter Pingst

Matt. 12:33-37

Jesus säger till fariséerna:

Antingen är det så att trädet är bra och dess frukt är bra, eller så är det så att trädet är dåligt och frukten är dålig. Ni är som huggormars ungar. Inte kan ni säga något gott, ni som är onda. Det vi säger är det som vårt hjärta känner. En god människa gör det som är gott, för hon har goda avsikter. En ond människa gör det som är ont för hon har onda avsikter. Jag säger till er, att varje onödigt ord som människorna säger, skall de få ansvara för på domens dag. Efter vad du säger, skall du frias eller fällas.

 

14 söndagen efter Pingst

Matt 5:43-48

Jesus sade till sina lärjungar: ”Ni har hört att det sägs: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger till er: Älska era fiender och be för dem som vill skada er; så blir ni Guds barn. Gud låter solen gå upp över både onda och goda människor.  Han låter det regna på både lydiga och olydiga människor. Om ni älskar dem som älskar er, är ni då värda någon belöning? De som jobbar i tullen gör ju så. Om ni bara hälsar vänligt på era bröder, gör ni något speciellt då? Det gör ju hedningarna också. Var fullkomliga, som Gud.”

 

15 söndagen efter Pingst

Luk. 17:11-19

 

Jesus vandrade mot Jesusalem och gick en väg mellan området Samarien och området Galileen. När han var på väg in i en by kom tio människor emot honom. De led av sjukdomen Spetälska. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, visa oss godhet. Då sade han: Gå och visa er för prästerna. medan de var på väg, blev de friska. En av dem vände tillbaka när han märkte att han blivit frisk. Han prisade Gud med hög röst. Han kastade sig till marken vid Jesu fötter. han tackade Jesus. Han var en samarier. Jesus frågade: Blev inte alla tio friska? Var är de andra nio? Är det bara den här främlingen, som har vänt tillbaka för att ge äran åt Gud? Jesus sade till mannen: Stig upp och gå. Din tro har hjälp dig.

 

Information om kakor
Top