Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Alla helgons dag

Alla helgons dag

pyhainpaiva

Alla Helgons dag

Matt. 5:1–12

När Jesus såg alla människorna som hade samlats kring honom, gick han upp på berget. Jesus satte sig ner. Hans lärjungar kom fram till honom. Då började han undervisa dem: Han sade:

”Lyckliga är de som behöver mera av Guds Ande.
De hör till Gud.
Lyckliga är de som sörjer.
De skall bli tröstade.
Lyckliga är de som är ödmjuka.
De skall ärva landet.
Lyckliga är de som hungrar och törstar efter det som är rätt.
De skall bli mättade.
Lyckliga är de som visar hänsyn.
De skall möta hänsyn.
Lyckliga är de som har ett rent samvete.
De skall se Gud.
Lyckliga är de som håller fred.
De skall kallas Guds söner.
Lyckliga är de som förföljs för att de gör rätt.
De kommer till himlen.
Lyckliga är ni när man skymfar och förföljer er. När man talar illa om er därför att ni tror på mig. Var glada. Jubla. Er lön skall bli stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.”

 

 

 

Jes. 60:18–21

Man skall inte mera se våld i det land du lever i.
Man skall inte mera uppleva förtryck och förstörelse.
Dina murar skall du kalla ”räddning”.
Dina portar kallar du ”lovsång”.
Solen skall inte längre vara ditt ljus på dagen.
Månen skall inte skina med sitt sken.
Nej, Gud skall vara ditt eviga ljus.
Din Gud skall vara din härlighet.
Din sol skall aldrig gå ner.
Din måne skall aldrig avta.
Gud är ditt eviga ljus.
Din tid av sorg är förbi.
Alla som hör till ditt folk skall vara goda människor.
De skall alltid äga landet.
De är plantor som jag har planterat.
Jag har skapat dem för att visa hur härlig jag är.

 

Dagens bön

Gode Gud
Tack för att du är med oss hela livet.
Du beskyddar oss när vi är riktigt små.
Du bär oss när vi växer.
Tack för att vi får komma till himlen när livet är slut.
Trösta oss när vi sörjer dem som dött.
Hjälp oss så att vi får en aning om hurudan himlen är redan nu när vi lever.
Hjälp oss att alltid lita på Jesus.

Amen

Information om kakor
Top