Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Bibeln

Bibeln

Bibeln

ristiBibeln är en helig bok för kristna. I bibeln får vi veta vad Gud vill. Bibeln är viktig för kyrkan. När man firar gudstjänst läser man alltid ur bibeln. För varje söndag finns en text som är lämplig för just den söndagen.

Kyrkans heliga handlingar, dopet och nattvarden, grundar sig på det bibeln berättar om Jesus.

Bibeln är en samling olika texter. Texterna har skrivits av människor som skrivit ner det som de har sett, hört och trott.

Bibeln har två delar: Gamla testamenten och Nya testamentet. Gamla testamentet berättar om det som Gud gjorde innan Jesus föddes. Nya testamentet berättar om Jesu liv och hur de första kristna församlingarna levde och arbetade.

Hela bibeln finns på nätet på adressen http://www.bibeln.se

Bibeln finns också på enklare svenska. Den kallas Levande Bibeln.

Information om kakor
Top