Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Tro och liv

Tro och liv

Man kan sammanfatta det viktigaste i den kristna tron i några punkter. De är trosbekännelsen, de tio buden och bönen Fader Vår.

Martin Luther kallas reformator för att han översatte bibeln till folkets språk. Han skrev också den första katekesen. En katekes är ett slags förklaring av den kristna tron. I katekesen förklarar Luther vad dopet och nattvarden betyder.

Boken ”Tro och liv – det viktigast i den kristna tron” påminner om en katekes. Boken berättar om vad kristen tro är. De texter som finns på sidan Tro och liv är skrivna på basen av boken ”Tro och liv.”

Information om kakor
Top