Kyrkans lättlästa sidor > Fakta om kyrkan

Fakta om kyrkan

Ordet kyrka kan betyda två olika saker. När vi skriver kyrka kan vi mena kyrkobyggnad.  Kyrka betyder också människor som tillsammans tror på Gud.

Kyrkan är en gemenskap av människor som tror på Gud

Kyrkan är alla de människor som tror på Gud. Kyrkan är en gemenskap av människor. Det vanliga sättet att bli medlem i kyrkan när man man döps som barn eller vuxen. Om man blivit döpt i en annan kristen kyrka kan man bli medlem i den lutherska kyrkan utan att döpas på nytt.
Församlingarna sköter kyrkans verksamhet. När man är medlem i kyrkan hör man till den församling som finns på det område där man bor.

I Finland har vi religionsfrihet. Det betyder att man kan välja om man hör till en kyrka eller inte. Man kan själv välja vilken kyrka man hör till. På de här sidorna berättar vi om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den är den största kyrkan i Finland.

 

Läs mer om medlemskap i kyrkan.

Kyrkan är en plats där man kan tjäna Gud

svensk text

Kyrka betyder också det hus där man håller gudstjänst. Kyrkorna kan se olika ut. På taket på kyrkorna finns ett kors.

Många kyrkor är vackra. Det finns mycket att titta på i dem, t.ex. målningar och olika föremål. Många människor besöker olika kyrkor när de är ute och reser.

 

Respons
Top