Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Övriga helgdagar

Övriga helgdagar

Kyndelsmässodag
Självständighetsdagen
Marie bebådelsedag

Kyndelsmässodag

Kyndelsmässodagen har fått sitt namn från en tradition från medeltiden. Då välsignades alla ljus som skulle användas i kyrkan under året.
Den här söndagen berättar om hur Jesusbarnet bars fram i templet för att välsignas. Söndagen talar också om att Jesus var sänd av Gud för att rädda oss.

1. årgången
Lukas 2:22-33

Josef och Maria tog Jesusbarnet till Jerusalems tempel när det var dags för dem att renas, som Mose lag befaller. Det står nämligen i lagen att varje förstfödd pojke skall tillhöra Gud. De skulle också offra två turturduvor eller två unga duvor. Så står det i lagen.
I Jerusalem bodde en man som hette Symeon. Han var god och from och väntade på Messias som kallades Israels tröst. Han var fylld av helig ande och den heliga anden hade sagt till honom att han skulle se Messias innan han dog. Nu förde anden honom till templet. Han kom dit när Josef och Maria kom med Jesusbarnet för att göra det som det står i lagen.
Symeon tog barnet i famnen. Han prisade Gud. Han sade:
Herre, nu låter du mig, din tjänare, dö i fred. Det har du lovat.
Mina ögon har sett det som skall befria alla folk.
Jag har sett ett ljus som skall lysa för de främmande folken.
Jag har sett det härliga Gud ger sitt folk Israel.
Jesus far och mor blev förvånade över det som sades om Jesus.

 

Självständighetsdagen

5 Mosebok 8:10-17
Mose talade till Guds folk, om landet Gud lovat dem att bo i:
När du äter dig mätt skall du tacka Gud, för att han gett dig ett så fint land att bo i.
Glöm inte Gud. Håll hans bud och regler som jag ger dig.
Bli inte högmodig när du äter så att du blir mätt, när du bygger fina hus att bo i, när dina kor och dina får förökar sig och blir fler.
När du får mycket rikedom. Glöm inte Gud.
Gud visade dig vägen ut ur Egypten, bort från slaveriet.
Han ledde dig genom öknen, där det fanns giftiga ormar och skorpioner. Öknen var förbränd och utan vatten, men Gud lät vatten strömma ut ur en hård klippa. Han lät dig äta Manna i öknen. Det kände inte dina förfäder till. Gud gjorde allt detta för att visa att han är god mot dig.
Tro inte att det är du som har fått allt detta att ske. Gud har gett dig denna rikedom.

Matteus 20:25-28
Jesus samlade kring sig sin lärjungar och sade till dem:
”Ni vet att härskare och kungar har makt att bestämma över sina folk Bland er är det på ett annat sätt.
Den av er som vill vara stor, skall vara de andras tjänare. Den som vill vara först bland er skall vara de andras slav.
Inte heller jag, som är Guds son, har kommit för att man skall tjäna mig,
utan för att tjäna andra och till och med dö för andra.”

 

Joh. 8:31–36

Jesus sade till de judar som trodde på att han var Guds son: ”Om ni litar på  vad jag säger så är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära er vad som är sanning. Sanningen skall göra er fria.” Judarna sade: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar. Vad menar du när du säger att vi skall bli fria?” Jesus svarade dem: ”Varje människa som gör synd, är slav under synden. En slav stannar inte i sin ägares hus för all  tid. En son stannar i sin herres hus för  all tid. Om jag befriar er så då är ni verkligen fria.”

Dagens bön

Gode Gud. Många människor i världen flyr undan krig och förtryck.
Tack för det land vi får bo i. Många har gett sitt liv och sin hälsa för det.
I dag tänker vi på dem. Lär oss att dela med oss av det goda vi har, till dem som inte har någonting.
Hjälp oss att ta hand om varandra.
Tack för att vi har ett hem på jorden och i himlen.
Hör våra böner.

Amen

Marie bebådelsedag 

Luk. 1:39-45

Några dagar senare gick Maria hemifrån och skyndade iväg till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsningsord, sparkade barnet, som hon väntade, till i hennes mage. Hon uppfylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Du är mera välsignad än andra kvinnor. Det barn du bär i dig är välsignat. Hur är det möjligt att min Herres mor kommer till mig? När jag fick höra din hälsning sparkade barnet i mig av glädje. Lycklig är du Maria när du trodde på Gud. Det som Gud har sagt till dig, skall också hända.”

 

Information om kakor
Top