Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Gudstjänst och kyrkoår > Mikaelidagen

Mikaelidagen

Arkkienkeli Mikael

Mikaelidagen

Matt. 18:1-6, 10

Jesu lärjungar kom till Jesus. De frågade: ”Vem är störst i himlen?” Jesus bad ett barn komma fram och ställde det framför sig. Jesus sade: ”Det är så, att om ni inte blir som barnen, kommer ni inte till himlen. De som gör sig själva små, som det här barnet är störst i himlen. Den som tar emot ett barn för att den tror på mig, tar emot mig.

Men om någon gör så att ett barn som tror på mig, tappar sin tro, borde man bilda en kvarnsten kring hans hals. Han borde sänkas ner i havet.

Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er: Deras änglar som är i himlen ser alltid Guds ansikte.

 

Matt. 22:1-14 (2 årgången)

Jesus berättade en liknelse för lärjungarna. Han sade: ”Gud är som en kung som ordnar ett bröllop för sin son. Han skickar ut tjänare för att berätta för alla inbjudna att de kan komma till bröllopet. Men de vill inte komma. Då skickar han ut andra tjänare och ber dem säga till dem som är bjudna:’ Jag har lagat maten. Oxarna och de gödda kalvarna är slaktade. Allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte om det. En gick till sina åkrar och en annan till sina affärer. Andra tog fast tjänarna och misshandlade dem och dödade dem. Kungen blev arg. Han skickade ut sina soldater och befallde dem att döda mördarna och bränna upp deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet. De som var bjudna är inte värda att komma. Gå ut och ställ er vid vägkorsningarna och bjud in till bröllopet alla som ni ser.’ Då gick tjänarna ut och samlade ihop alla som de såg. Både onda och goda blev bjudna. Bröllopssalen fylldes med gäster.
När kungen kom in för att se på gästerna upptäckte han en man som inte hade bröllopskläder. Han sade till honom: ’Min vän. Hur kan du vara här utan att vara klädd i bröllopskläder?’ Mannen kunde inte svara. Då sade kungen till tjänarna: ’Bind hans händer och fötter och kasta ut honom i mörkret. Där skall man gråta och gnissla tänder.’ Många är bjudna. Men inte så många är utvalda.”

 

Upp. 5:11-12

Jag, Johannes, såg och hörde rösten av många änglar, som stod runt Guds tron i himlen. Jag såg också varelser och äldste. De var många, många tusen. De sade med hög röst:
Lammet, som slaktades, det är Jesus,
skall få makt
och rikedom och vishet och styrka
och ära och härlighet och lovsång

Jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst:
Lammet som blev slaktat är värdigt
att ta emot makten
och få rikedom och vishet och styrka
och ära och härlighet och lovsång.

 

Dagens bön

Gode Gud.
Dina änglar går före oss
och beskyddar oss.
Vi vet att du inte lämnar oss.
Därför litar vi på dig.
Vi lämnar oss till din omsorg.
i ber om detta i Jesu namn.
Amen.

Information om kakor
Top