Kyrkans lättlästa sidor > Familjehögtider > Vigsel till äktenskap

Vigsel till äktenskap

Vigsel till äktenskap

haapariNär ett par vigs till äktenskap visar makarna offentligt att de vill leva tillsammans. De förbinder sig till varandra. Före vigseln skall man visa att det inte finns några juridiska hinder för äktenskapet. (intyg över hindersprövning)

Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse över äktenskapet. Man kan ha kyrklig vigsel om makarna hör till kyrkan.

Vid vigseln skall minst två vittnen vara närvarande. Man kan också vigas till äktenskap i magistraten. Då kallas det civil vigsel. Ett äktenskao med civil vigsel kan välsignas i kyrkan.

Så här går en vigsel till

Formuläret för vigsel hittar man på webben. Vigsel till äktenskap är en helig handling i vår kyrka. Till vigseln hör bibelläsning, vigseltal, böner och psalmsång. I vigseln kan också ingå musik.

Prästen frågar makarna om de vill gifta sig med varandra. Både bruden och brudgummen svarar ”Ja!” I ringbönen ber man för äktenskapet som makarna skall ingå. Efter att man gett ringen eller ringarna till varandra förklarar prästen att bruden och brudgummen nu är äkta makar. Efter det välsignar prästen paret.

 

Vigselformuläret på lättläst

 

VIGSEL TILL ÄKTENSKAP

1 Inledning

 1. Inledande välsignelse

P                          I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn

F                           Amen, Amen, Amen

P                          Herren vare med er

F                           Herren välsigne dig

 1. Inledningsord

P                          Vi är här inför Guds ansikte

MM och NN ni har bestämt er för att gifta er.

Vi skall lyssna till bibelns ord och be om Guds välsignelse för ert äktenskap.

 1. Psaltarpsalm
 1. Bön

P                          Vi ber.

Gode Gud. Du är kärleken.

Du skapade oss till män och kvinnor.

Vi tackar dig för att MM och NN har mötts.

Tack för äktenskapet.

Välsigna MM och NN

Hjälp dem att älska varandra.

Hör vår bön.

F                           Amen

II Ordet

 1. Bibelssäsning
 1. Tal

III Vigsel

 1. Frågor
 1. Ringbönen

P                          Den här ringen är tecknet för M:s och N:s äktenskap.
Vi ber för dem och deras äktenskap.
Allsmäktige Gud
Du är kärleken.
Välsigna M:s och N:s äktenskap.
Hjälp dem att förbli trogna mot varandra
och tjäna varandra.
Ge dem tacksamhet för livet tillsammans.
Hör vår bön.

F                           Amen

 1. Ringlöften
 1. Äktenskapets stadfästelse och välsignelse av makarna

Äktenskapets stadfästelse

P Välsignelse av makarna
12. Psalm

 1. Förbön

P/Förebedjare

Vi ber
Helige Gud
Välsigna M:s och N:s kärlek.
Hjälp dem att i allt som sker i livet, lita på varandra och på dig.
Lär dem att be om förlåtelse och att förlåta varandra.
Bevara dem från allt ont.
Vi ber för dem som står dem nära.
Låt dem uppleva kärlek, glädje och frid.
Led oss all till det himmelska hemmet.
Hör vår bön.
F Amen

 1. Fader vår

IV Avslutning

15 Välsignelse

 1. Sändning

17 Avslutande musik

 

Respons
Top