Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Familjehögtider > Dop

Dop

kastekynttiläDop bilder

Dopet är en helig handling, ett sakrament, i vår kyrka. Dopet grundar sig på Jesu befallning. I dopet blir den som döps Guds barn. I dopet blir man också medlem i den kristna kyrkan och i församlingen. Det är föräldrarna som besluter om deras barn skall döpas. Den som skall döpas behöver två faddrar.

Man kan också bli döpt som vuxen. Då får man dopundervisning innan man döps. En vuxen som skall döpas skall också ha två faddrar.

Formuläret för dop finns på webben och i psalmboken. Ett dop kan förrättas i kyrkan eller hemma. Vid dopet välsignas den som döps med korsets tecken, man läser ur Bibeln, läser dopbefallningen som Jesus gav och trosbekännelsen.

Dopet sker i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Den döpte välsignas och församlingen ber för henne eller honom.

Faddrar

Den som döps skall ha minst två faddrar. Faddrarna skall höra till den lutherska kyrkan. De skall ha fått konfirmandundervisning och vara konfirmerade. De är vittnen vid dopet. Faddrarnas uppgift är att stöda den som döps att leva som kristen.

Information om kakor
Top