Kyrkans lättlästa sidor > Familjehögtider > Dop

Dop

kastekynttiläDop bilder

Dopet är en helig handling, ett sakrament, i vår kyrka. Dopet grundar sig på Jesu befallning. I dopet blir den som döps Guds barn. I dopet blir man också medlem i den kristna kyrkan och i församlingen. Det är föräldrarna som besluter om deras barn skall döpas. Den som skall döpas behöver två faddrar.

Man kan också bli döpt som vuxen. Då får man dopundervisning innan man döps. En vuxen som skall döpas skall också ha två faddrar.

Formuläret för dop finns på webben och i psalmboken. Ett dop kan förrättas i kyrkan eller hemma. Vid dopet välsignas den som döps med korsets tecken, man läser ur Bibeln, läser dopbefallningen som Jesus gav och trosbekännelsen.

Dopet sker i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Den döpte välsignas och församlingen ber för henne eller honom.

Faddrar

Den som döps skall ha minst två faddrar. Faddrarna skall höra till den lutherska kyrkan. De skall ha fått konfirmandundervisning och vara konfirmerade. De är vittnen vid dopet. Faddrarnas uppgift är att stöda den som döps att leva som kristen.

 

Dop barn, unga och vuxna
Inledning

          Psalm

          Inledande välsignelse och växelhälsning

Välsignelse

L     I Faderns och + Sonens och den heliga Andens namn.

F     Amen.

Växelhälsning

L     Herren vare med er.

F     Herren välsigne dig.

          Inledningsord

P: Bästa församling

I dag är vi glada över allt gott som Gud gör.

I dopet blir vi Guds barn.

Gud ger oss evigt liv.
Psaltarpsalm

          Frågor eller uppmaning

Frågor

L         Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar:  NN.

L         Vill ni att ert barn skall döpas till den kristna tron?

Svar:  Ja.

L         Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för att NN får en kristen fostran?

Svar:  Ja.

eller

L         Ni har gett ert barn namnet NN. Vill ni att han/hon skall döpas till den kristna tron?

Svar:  Ja.

L         Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för att NN får en kristen fostran?

Svar:  Ja.

Uppmaning

L         Ni har gett ert barn namnet NN. I dag döps han/hon till den kristna tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar er att tillsammans med församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran.

          Korstecknet

          Bön

L     Låt oss be.

 

Gode Gud,
Bara du kan rädda oss från synden, döden och ondskan.
Gör NN till ditt barn och led honom/henne genom livet.

Eller

Gud, vår Far,
Du ger oss livet.
I dopet ger du oss din nåd och kärlek.
NN har nu välsignats med korsets tecken.
Gör honom/henne till ditt barn och till medlem av din kyrka.
Ge honom/henne din heliga Ande.
Hjälp honom/henne att växa i tro och kärlek.
Vi ber i vår Herres Jesu Kristi namn,

          Ordet

          Bibelläsning

          Tal

Psalm

Dopet

Dopbefallningen

Trosbekännelsen

L     Låt oss tillsammans bekänna vår gemensamma kristna tro.

 

F     Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

L: Till denna tro döper vi nu det här barnet:

 

Vid dop av vuxen:
L: Vill du bli döpt till denna tro?
Svar: Ja

Vi döper nu i den treenige Gudens namn.

         Dopet

Vid dop av vuxen:

I det heliga dopet har du upptagits i Kristi kyrka och x
Församling.
Vi ber för dig.

F     Amen.

Prästen tar barnet i famnen och säger:
I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi kyrka och i X församling. Vi ber för NN.
Jesus säger: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.” (Mark. 9:37)

Psalm

Kyrkans förbön

Käre himmelske Far,
Tack för att du gjort NN till ditt barn
och medlem i din församling.
Du har gett honom / henne det eviga livet.
Låt honom/henne finna trygghet hos dig.

Förälder:
Förälder:
Vi tackar dig för vårt barn.
Beskydda honom/henne hela livet.
Ge oss som är föräldrar kärlek och vishet att fostra NN.
Hjälp vår familj att leva i kärlek och förlåtelse alla dagar.
Låt oss leva nära dig och varandra.

 

Fadder:
Hjälp oss faddrar att älska NN och be för honom/henne.
Hjälp oss att stöda hans föräldrar.
Syskon:
Tack för min lillasyster/lillebror.
Tack för att vi får växa upp tillsammans.
Hjälp oss att alltid vara vänner.

Far/morförälder
Tack för vårt barnbarn NN.
Beskydda honom/henne hela livet.
Låt oss får uppleva glädje och närhet.
Beskydda oss.

P: Himmelske Far.
Tack för att du hör våra böner.
Var alltid med oss.
Vi ber i Jesu Kristi namn.

F Amen.

          Herrens bön

F     Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Avslutning

          Välsignelse

L     Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och + Sonens och den heliga Andens namn.

F     Amen.

Psalm

Respons
Top