Kyrkans lättlästa sidor > Familjehögtider > Jordfästning

Jordfästning

 

hautaan siunaaminenNär en människa dör välsignar vi henne eller honom till gravens vila. Det kallas jordfästning. Vi sörjer när en människa som vi tycker om dör. Kristen tro lär att döden inte är slutet på allt. Vi tror på uppståndelse från de döda. Hoppet om uppståndelsen tröstar oss.

Så här går en jordfästning till

Man hittar formuläret för jordfästning på webben. Till en jordfästning hör bibelläsning, bön, tal, psalmer och annan musik eller sång.

Prästen välsignar den döde till gravens vila. Prästen säger den dödes namn och använder till exempel följande ord: ”Av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus vår Frälsare skall uppväcka dig på den yttersta dagen.” Samtidigt sätter prästen sand tre gånger på kistan.

I början eller slutet av jordfästningen kan släktingar och vänner lägga sina blomsterhälsningar vid kistan.

En jordfästning kan förrättas i ett gravkapell, i kyrkan eller vid graven. Vanligen brukar man sjunga en psalm medan kistan sänks ner i jorden. Om den döde skall kremeras läggs urnan med aska i graven senare.

Efter jordfästningen kan man hålla en minnesstund då man kommer ihåg den döda och hennes eller hans liv.

 

Jordfästningens formulär på lättläst

 

JORDFÄSTNING

INLEDNING

 

Psalm

Inledande välsignelse

P I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

F Amen

Inledningsord

P Bästa anhöriga.

Vi har samlats kring NN:s kista.
Vi litar på Gud i livet och i döden.
Vi lämnar NN i Guds händer
Jesus segrade över döden
Vi tror på uppståndelsen
Därför kan vi nu vara trygga och lugna.

Syndabekännelse

Helige Gud. /Gode Gud.
Här är jag.
Jag är bekymrad.
Jag har sagt och gjort sådant som varit fel
mot andra och mot dig.
Förlåt mig mina synder.
Jag litar på att du älskar mig.

Avlösning

Bön

P Vi ber

Allsmäktige Gud. Din son Jesus Kristus har vunnit över döden. Du har gett oss evigt liv. Trösta oss i vår sorg. Hjälp oss förstå att varken döden eller livet kan skilja oss från Kristi kärlek. Hör vår bön i vår herres Jesu Kristi namn.
Jesus Kristus. Du föddes som en människa. Levde som en människa och dog. Du steg upp från de döda. Därför tror vi på uppståndelsen.
Vi lämnar NN i din omsorg/dina händer.
Trösta oss i vår sorg.
Hjälp oss.
Vi lovar dig, Jesus Kristus, som besegrade döden och ger oss nytt liv.

F Amen

ORDET

Bibelläsning och tal

ELLER
Bibelmeditation

JORDFÄSTNING

Trosbekännelse

F Jag tror…

Jordfästningsorden

P Vi tror att Jesus Kristus har uppstått.
Vi reser oss för att välsigna NN (hela namnet)
NN (förnamnen),
Av jord har du kommit
Till jord skall du återvända
Jesus Kristus, Frälsaren, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

ELLER

NN (förnamn),
Gud vår far har skapat dig.
Du får vila i hans famn/händer.
Jesus Kristus, vår frälsare
Skall uppväcka dig på den sista dagen.

Bön

P Vi ber

Helige Gud
Vi överlämnar NN i dina händer.
Tack för allt det goda
Som vi fick genom honom/henne
Visa honom/henne nåd
Ge NN evigt liv
Vi litar på dig och ber:
Var nära oss i sorgen.
Ta bort vår rädsla och skuld.
Hjälp oss att lita på att du hjälper och ger kraft i framtiden.
Stöd och trösta oss.
Gud, ge oss påskens glädje. Tack för hoppet om uppståndelse.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

F Amen

Faders Vår

AVSLUTNING

Psalm

Bön vid graven

P Allsmäktige Gud, Himmelske Far.
Vi överlämnar NN i dina händer och sänker hans/hennes kropp i graven.
Befria oss från rädsla.
Hjälp oss att minnas att också Jesus låg i graven.
För oss till uppståndelse och evigt liv.
Hör oss för din kärleks skull

Bildserie för jordfästning

Respons
Top