Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Familjehögtider > Konfirmation

Konfirmation

KONFIRMATION

Människor utvecklas genom hela livet.
En människas identitet växer och förändras.
Unga människor upplever det speciellt mycket.
Under tonåren slutar vi att vara barn och blir vuxna.
Att vara vuxen betyder att man får mera ansvar.
Också ansvar för vad man tror och litar på.

Konfirmationsundervisning

I kyrkan hjälper vi varandra att växa och mogna som kristna människor.
När vi hjälper unga människor på den vägen kallar vi det konfirmationsundervisning.
Konfirmation betyder ”Bekräftelse”.
Konfirmationsundervisningen kallas i Finland också ”skriftskola” eller “skriba”.

Den som går i konfirmationsundervisning kallas konfirmand.

Tiden för konfirmationsundervisning är ungefär ett halvt år.
Den avslutas med konfirmationen.

I regel blir man konfirmerad vid ungefär 15 års ålder.

Det är möjligt att bli undervisad och konfirmerad senare, som vuxen.

Under konfirmandtiden tar vi mera reda på vad det betyder att vara döpt och att leva som en kristen. Vi funderar tillsammans på livets stora frågor.

Den som inte är döpt kan delta i konfirmationsundervisningen.
Hen kan bli döpt i samband (eller kort före) konfirmationen.

Konfirmationsundervisningen kan ha olika former.

Många deltar i ett konfirmationsläger. På läger är man tillsammans på en lägergård i ungefär en vecka.

Det finns också andra former, där man till exempel träffas varje vecka ett par timmar (kvällsskriftskola) eller ett antal dagar (dagsskriftskola). Varje församling organiserar konfirmationsundervisningen själv utgående från sina behov och möjligheter.

Alla har rätt att delta i konfirmationsundervisning med hänsyn till sina möjligheter och begränsningar. För människor med kognitiva funktionsvariationer ordnas en omsorgsskriftskola. (länk)

Konfirmationen

Efter konfirmationsundervisningen kan man bli konfirmerad.
Målet med att bli konfirmerad är att en människa stärks i sin tro.
Hon bekräftas i sin identitet som kristen människa.

Konfirmation är en gudstjänst där konfirmanderna avslutar sin konfirmandtid.
Konfirmanderna är oftast klädda i alba då.

Alba är en vit dräkt som används i gudstjänster.
Den påminner om dopdräkten.

Under konfirmationen kommer konfirmanderna fram till altaret.
De läser trosbekännelsen tillsammans med församlingen.
Prästen frågar sedan om de vill visa denna tro i sitt liv.
Istället för att fråga kan prästen uppmana konfirmanderna att leva som kristna människor.

Efter det välsignar prästen konfirmanderna. Hen lägger händerna på konfirmandernas huvuden. Andra människor (faddrar, ungdomsarbetsledare, hjälpledare) kan också delta i välsignelsen.

I slutet av konfirmationen får konfirmanderna ett konfirmationsminne.
Ofta får de blommor av släkt och vänner.

Konfirmationen ger rättigheter

Den som är konfirmerad får självständigt delta i nattvarden.
Den som är konfirmerad har rätt att bli fadder.
Den som är konfirmerad och har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat i kyrkliga val.

 

 

Information om kakor
Top