Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Fakta om kyrkan > Medlem i kyrkan

Medlem i kyrkan

 

Tron på Gud blir starkare när man delar den med andra. Därför vill de flesta kristna vara medlemmar i kyrkan. Den som är medlem i kyrkan kan:

  • Gifta sig i kyrkan
  • Låta sina barn bli döpta
  • Vara gudmor eller gudfar
  • Rösta i församlingsval

Att bli medlem i kyrkan

När du vill bli medlem i kyrkan kan du antingen gå till pastorskansliet i din församling. Du kan också fylla i den blankett som finns på internet under länken: Bli medlem i kyrkan.

  • Om du inte tidigare varit medlem i kyrkan blir du döpt när du blir medlem. I Finland döps många barn när de är små. De blir då medlemmar i kyrkan.
  • Om du tidigare varit medlem i kyrkan, men skrivit ut dig blir du inte döpt på nytt. Det räcker att du på nytt vill bli medlem i kyrkan.
  • Om du tidigare hört till någon annan kristen kyrka skall du bekänna evangelisk-lutherska kyrkans tro. Om du vill hör till evangelisk-lutherska kyrkan kan du inte samtidigt höra till en annan kyrka.

Barnen hör till samma kyrka som deras föräldrar. Om bara den ena föräldern hör till kyrkan skall föräldrarna tillsammans besluta om barnen skall höra till kyrkan eller inte.

Ett barn som är 12 år eller äldre kan bli medlem i kyrkan fast föräldrarna inte är det. Om man är under 18 år skall man ha tillstånd från båda föräldrarna för att bli medlem i kyrkan.

Att inte längre vara medlem i kyrkan

Om du vill skriva ut dig ur kyrkan kan det vara bra att först tala om det med en präst eller diakoniarbetare. Man kan skriva ut sig ur kyrkan genom att berätta om det på pastorskansliet eller genom att fylla i en blankett på adressen eroakirkosta.fi

Information om kakor
Top