Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Fakta om kyrkan > Församling

Församling

 

pyhakouluFörsamlingen sköter kyrkans verksamhet. När man är medlem i kyrkan hör man till en församling på det område där man bor.
Församlingen samlas till gudstjänst varje söndag. Församlingen har verksamhet av olika slag. Det kan till exempel vara klubbar, körer, samtalsgrupper.

Alla är välkomna till gudstjänsten och annan verksamhet.

Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna hör till det viktigaste i kyrkans verksamhet.

Läs mer om gudstjänsten.
Läs mer om de kyrkliga förrättningarna.

Olika slags verksamhet

Församlingen ordnar till exempel klubbar och läger för barn, unga och vuxna. Det finns verksamhet där hela familjen kan delta. För det mesta kostar det ingenting att delta i församlingens verksamhet.

Du kan ta kontakt med din församling genom att ringa till pastorskansliet eller gå dit. Där vet de hurudan verksamhet din församling har.

Klubbar och diskussionsgrupper samlas vanligen 1-2 timmar en gång i veckan. De har olika slags program. I en del grupper läser man Bibeln medan andra grupper har olika slags hobbyverksamhet. I söndagsskolan lär man små barn om Jesu liv och det han gjorde.

Läger hålls ofta på något annat ställe än församlingshemmet. Det kan vara något ställe nära naturen, vid havet eller vid en sjö. Man stannar ofta några dagar och man sover också där.  På lägren kan man leka, vara ute i naturen, bada bastu. På lägren sjunger man och diskuterar.

Skriftskolan är en viktig del av församlingens arbete. I skriftskolan lär man sig mer om kyrkans tro. Man går vanligen i skriftskolan det år man fyller 15. Men man kan också gå i skriftskolan senare, som vuxen. Vuxna kan också gå i skriftskola om de inte gått tidigare. Efter skriftskolan blir man konfirmerad.

I många församlingar finns också en kör eller flera körer. Där kan man sjunga tillsammans. Många körer brukar uppträda i gudstjänsten eller på  en konsert.

Många församlingar har verksamhet för invandrare. I en grupp med andra som flyttat till Finland kan man diskutera på sitt eget språk. Man kan också lära sig svenska eller finska i en sådan grupp.

I församlingen finns också olika slags uppgifter för frivilliga. Om du har tid och vill hjälpa andra kan du ta kontakt med diakoniarbetaren i församlingen. Du kan fråga vad du kan hjälpa till med i församlingen.

Kyrkan finns också på internet. Du kan till exempel chatta med någon som arbetar i kyrkan.

Information om kakor
Top