Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Fakta om kyrkan > De arbetar i kyrkan

De arbetar i kyrkan

Många människor arbetar i kyrkan. Det finns många olika slags yrken och arbetsuppgifter i kyrkan.  Man kan också få arbetspraktik i församlingen.

 

pappiPräst

Till prästens uppgifter hör att undervisa om Guds ord och att leda gudstjänsten i kyrkan. Prästen döper, viger par som gifter sig. När någon har dött välsignar prästen till gravens vila.

Du kan tala med en präst om svåra saker. Prästen berättar inte åt andra det som du berättat för honom eller henne.

Den som leder församlingen kallas kyrkoherde.


 

ehtoollinenDiakoniarbetare

Diakoni betyder att tjäna eller att hjälpa. En diakoniarbetare är en medarbetare i kyrkan som hjälper andra.

Diakoniarbetarna ordnar olika tillfällen i församlingen. Det kan vara utflykter, klubbar och andra tillfällen där man kan träffa andra människor.

Diakoniarbetarna kan också hjälpa människor med olika slags frågor som rör ekonomi.


 

kanttoriKantor

Kantorn är församlingens musikarbetare. Musiken är viktig i kyrkan.

Kantorn spelar när vi sjunger tillsammans i kyrkan. Kantorn leder körer och musikgrupper i församlingen.


 

suntioKyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren sköter om att allt är färdigt för att församlingen skall kunna fira gudstjänst.

Kyrkvaktmästaren tänder ljusen och lägger upp numren på de psalmer som skall sjungas.

Kyrkvaktmästaren hjälper också om någon som kommer till kyrkan har svårt att hitta eller svårt att röra sig.


 

pyhakouluDe som arbetar med barn och unga

Kyrkan har mycket arbete bland barn och unga.

De som arbetar bland dem kallas ledare för barnverksamheten och ungdomsarbetsledare.

Information om kakor
Top