Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Fakta om kyrkan > Kyrkan i Finland

Kyrkan i Finland

Cirka fyra miljoner människor hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det är tre fjärdedelar av finländarna.

Kyrkan är en viktig del av kulturen i Finland och av Finlands historia. Genom kyrkans arbete har vi fått bokspråk, skola och sjukvård. Jul och påsk är delar av den finska traditionen. De är också kyrkliga helger. Evangelisk-lutherska kyrkan kallas folkkyrka.

I Finland finns ingen statskyrka. Kyrkan och staten bestämmer själva över sina egna ärenden. Kyrkan och staten samarbetar ändå mycket därför att så många finländare hör till kyrkan.

Kyrkan sköter många ärenden som är viktiga för alla. Kyrkan sköter till exempel om gravgårdar och kyrkobyggnader. Kyrkan sköter också folkbokföringen. Det betyder att kyrkan samlar information när människor föds, dör eller gifter sig.

Kyrkan och pengar

Kyrkan behöver pengar för att kunna sköta sina uppgifter och för att kunna hjälpa människor. Därför betalar kyrkans medlemmar skatt till kyrkan.

Den som vill kan dessutom ge pengar i kollekten eller till exempel till insamlingen Gemensamt ansvar.

Genom insamlingarna får kyrkan pengar för att hjälpa fattiga i Finland och i andra länder.

 

Kyrkans förvaltning

De anställda i kyrkan och vanliga församlingsmedlemmar besluter tillsammans om kyrkans arbete.

Vart fjärde år hålls församlingsval. Då får alla som är medlemmar i kyrkan rösta. Man skall ha fyllt sexton år och vara konfirmerad för att få rösta i församlingsvalet. Församlingsval hålls nästa gång år 2018.

Kyrkomötet besluter om hela lutherska kyrkans gemensamma ärenden. Till kyrkomötet hör både präster och medlemmar från församlingarna.

Information om kakor
Top