Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Tro och liv > De tio buden

De tio buden

Guds bud är riktlinjer för livet.
Med hjälp av buden vill Gud skydda oss och hjälpa oss att leva ett bra liv.
De riktlinjer för livet som Jesus ger lyder:
”Älska Gud mest av allt och din medmänniska som dig själv.” Lukas 10:27

Buden hjälper oss att leva ett bra liv. Det får stora följder om någon bryter mot dem.
Att bryta buden får följder för familjen och samhället.

Ingen av oss klarar av att helt hålla Guds bud. De visar på vår själviskhet och våra brister.
Buden leder oss att be Gud om hjälp. Därför är tron på Gud det viktigaste i livet.

Första budet:
Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.

Gud finns. Han har skapat dig. Gud ger dig allt det goda.
Du kan alltid lita på Gud. Han vill vara det viktigaste i ditt liv.

Andra budet:
Du skall inte använda Herrens din Guds namn fel.

Förakta inte Gud och håna honom inte. Du kan alltid be Gud hjälpa dig.
Be till honom och tacka honom.

Tredje budet:
Tänk på att hålla vilodagen helig.
Gud ger både arbete och vila. Kom ihåg att vila.
Gud vill möta dig. Därför är det viktigt att be och läsa Bibeln.
Det gör vi också i församlingen när vi firar gudstjänst tillsammans.

Fjärde budet:
Visa aktning för din pappa och din mamma.
Enligt Guds vilja är det pappas och mammas uppgift att bry sig om sina barn.
De som är föräldrar har gett sina barn livet som en gåva. Vi får alltid visa dem tacksamhet för livet.
En del människor har till uppgift att besluta om och sköta gemensamma frågor i samhället.
De kallas myndigheter. Gud vill att vi respekterar dem.

Femte budet:
Du ska inte döda.
Varje människas liv är värdefullt.
Vi får inte skada en annan människa genom det vi gör eller säger.
I stället ska vi hjälpa människor. De som har makt ska försvara dem som är svagare.

Sjätte budet:
Du ska inte bryta ett äktenskap.
Gud skapade människan till man och kvinna. Gud har gett äktenskapet som skydd för familjen.
Makarna ska älska och respektera varandra.
Vi ska skydda både vårt eget äktenskap och andras. Vi har alla ansvar för vad vi säger och gör.

Sjunde budet:
Du ska inte stjäla.
Det är fel att stjäla något som hör till en annan.
Den som med flit skadar det som en annan människa äger stjäl också.
Vi har också ansvar för naturen och miljön.

Åttonde budet:
Du ska inte vittna falskt mot dina medmänniskor.
Vi ska inte ljuga. I stället ska vi alltid tala sanning.
Vi ska inte tala illa om andra människor. Vi ska tala gott om varandra.

Nionde budet:
Du ska inte begära det som tillhör dina medmänniskor.
Du ska inte vara avundsjuk på det som andra äger.
Försök inte heller lura till dig andras egendom.
Försök inte få egna fördelar om andra får lida för det.

Tionde budet:
Du ska inte begära en annan människas man eller fru,
anställda, boskap eller något annat som tillhör en annan människa.

De människor som står oss nära är en gåva från Gud. Därför ska vi inte skada någon annan människa.
Försök inte att lura till dig människor eller egendom som hör till en annan människa.
Gör gott mot andra människor. Skydda andra och stöd andra i allt.

Information om kakor
Top