Evlutkirkko Sites > Kyrkans lättlästa sidor > Tro och liv > Bönen Fader vår

Bönen Fader vår

Bilder Fader vår

Gud vill att vi skall be. Därför lärde Jesus oss bönen Fader vår.
Där finns allt det viktiga som vi får be Gud om. Vi ber också att vi ska kunna leva på det sätt som Gud vill att vi ska leva.

Fader vår som är i himmelen
Gud är vår himmelske Far. Han vet vad vi behöver och han vill oss gott.
Vi kan frimodigt tala med Gud. Vi kan lita på att han hör oss då vi ber.

Helgat varde ditt namn
Gud är stor och helig. Han har skapat allt och han har makt över allt.
Vi får närma oss Gud fast han är helig.
Gud vill att vi ger honom äran och att vi tackar honom för allt det goda som vi fått av honom.
När vi tackar Gud, håller vi hans namn heligt.

Tillkomme ditt rike.
När vi talar om Guds rike, menar vi att Gud finns överallt och att vi får leva tillsammans med Gud.
När vi tror på Jesus är vi med i Guds rike. Det finns mycket som är ont i världen.
Men Gud är ändå kärleken. Därför ber vi att Guds rike skulle synas i vårt liv.
Då litar vi på Gud. Vi berättar också om Gud för andra människor.
I himlen ser vi hela Guds rike.

Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Gud vill att vi tror på Jesus och att vi älskar våra medmänniskor.
Vi ber Gud om kraft att kunna göra det.

Vi ber att Guds vilja ska hända i vårt liv.
Vi förstår inte alltid det som sker och varför det sker.
Vi får ändå lita på att Gud älskar oss och vill oss gott.

Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Allt det goda i livet kommer från Gud.
Han bryr sig om alla.
Dagligt bröd betyder allt som vi behöver
som mat, kläder, ett hem, att vi är friska och har vänner.
Vi får tacka Gud för allt vi har.
Vi skall också komma ihåg att hjälpa dem som inte har bröd för dagen.

Och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Gud förlåter oss allt det onda vi gjort därför att Jesus dog på korset.
Vi får tacka Gud för förlåtelsen. Gud vill att vi också förlåter dem som gjort oss illa.

och inled oss icke i frestelse
Vi glömmer så lätt bort Gud.
Ofta tänker vi bara på oss själva och vi gör andra illa.
Frestelse är att vilja göra det som Gud inte vill att vi skall göra.
Gud tar inte alltid bort frestelserna, men han ger oss kraft att stå emot dem.
Därför ber vi att Gud skall ge oss tro och kärlek.

utan fräls oss ifrån ondo
Vi vill gärna slippa det som är ont.
Vi kan inte förklara varför Gud låter det hända.
Vi får be Gud om hjälp när det onda sker.
Vi får också lita på att Gud är starkare än det onda.
I himlen är allt ont borta.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen
Gud har gjort hela världen.
Han är den starkaste och väldigaste.
Därför får vi lita på att han hör då vi ber.
Vi får också lita på Gud när vi inte kan eller orkar be.
Vi tror att Guds goda vilja för hela världen skall ske.
Amen betyder: ”Ja så ska det ske”.

Information om kakor
Top