Kyrkans lättlästa sidor > Lättläst

Lättläst

Lättläst är  text som är enklare att läsa än vanliga texter. Människor som av olika orsaker har svårt att läsa eller förstå vanlig svenska behöver lättläst. I lättläst använder man korta och enkla meningar. Man använder inga svåra ord. Texten är enkel att läsa.

Människor som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att läsa vanlig text behöver lättläst. Barn, gamla och personer som inte har svenska som modersmål kan ha lättare att förstå lättläst.

Respons
Top