Kyrkans lättlästa sidor > Aktuellt

Aktuellt

Kyrkan och coronaviruset

På grund av corona-viruset kan man delta i gudstjänster bara på nätet eller radio- och tv-gudstjänster. På nätet hittar du länkar till olika andaktsprogram. https://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/coronaviruset/andakter-pa-natet#12489ae7


Man kan få kontakt med dem som arbetar i församlingen genom att ringa eller skicka e-post. . På församlingarnas webbplatser finns också information om hur man får kontakt med präster, diakoner och andra som arbetar i kyrkan.

Kyrkans samtalstjänst har telefon- och chatjour. https://samtalstjanst.fi/

Respons
Top